อสค.หั่นงบตลาด20 %ดันขายออนไลน์สู้โควิด

อสค.หั่นงบตลาด20 %ดันขายออนไลน์สู้โควิด
7 เมษายน 2563
281

อ.ส.ค. ปรับลดงบโฆษณา 20 % ฮึดสู้COVID-19 ปรับทัพอัดงบส่งเสริมการขายผ่านแพลทฟอร์ม Lazada และShopee ดันยอดขาย “นมวัวแดง”ช่วงวิกฤติเพื่อครองมาร์เก็ตแชร์เจ้าตลาดนมในประเทศ

นายสุชาติ   จริยาเลิศศักดิ์    รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า  เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อ.ส.ค. กำหนด มาตรการครอบคลุมทุกมิติอย่างเร่งด่วน  ประกอบด้วยมาตรการด้านการส่งเสริมโคนม   มาตรการด้านอุตสาหกรรมนม   มาตรการทางด้านการตลาด  มาตรการด้านคุ้มครองสวัสดิภาพพนักงาน เจ้าหน้าที่  มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค  มาตรการดูแลตัวแทนจำหน่าย มาตรการโรงงานผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. ทั้ง 5 แห่ง  

ประกอบด้วย  เชียงใหม่   สุโขทัย  ขอนแก่น สระบุรีและปราณบุรี รวมทั้งได้เร่งปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อรักษาและปกป้องตลาดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คให้มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพเพื่อให้กระทบต่อยอดจำหน่ายน้อยที่สุด   

ทั้งนี้มาตรการทางด้านตลาดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค  อ.ส.ค. ได้ปรับกลยุทธ์ ลดงบประมาณด้านโฆษณาและแคมเปญทางการตลาดลงประมาณ 20% จากเดิมปีนี้วางไว้ 200 ล้านบาท แล้วหันไปเพิ่มงบด้านการส่งเสริมการขายแทนเพื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายลง  รวมทั้งปรับตัวให้สอดคล้องกับรายได้และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่กำลังชะลอตัวลงอย่างมาก ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบการดำเนินธุรกิจของ อ.ส.ค. ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารนมที่เป็นสินค้าบริโภคในอนาคตอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง 

สำหรับปรับกลยุทธ์ทางการตลาดที่อ.ส.ค.นำมาใช้ในยุควิกฤติ COVID-19คือ   การหันมาบุกตลาดออนไลน์ผ่านแพลทฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซของลาซาด้า (LAZADA) และช้อปปี้ (Shopee) แทน เพื่อลดช่องว่างระหว่างผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คกับผู้บริโภคให้สามารถซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก  คล่องตัวมากขึ้น พร้อมทั้งอัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ เพียงช้อปออนไลน์ ผ่านทางลาซาด้า (LAZADA) และช้อปปี้ (Shopee) รับทันทีหน้ากากผ้าไทย-เดนมาร์ค 1ชิ้น / 1รายการสั่งซื้อ เป็น

ยุทธ์ดังกล่าวถือว่าสอดคล้องกับนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ของรัฐบาลในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ควบคู่การเร่งสื่อสารให้ผู้บริโภคหันมาสานสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้มากขึ้นผ่านการเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ที่ผลิตจากน้ำนมสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวแทนการเลือกซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่ไม่จำเป็นต่อสุขภาพ

“สำหรับสถานการณ์ทางด้านการตลาดในขณะนี้อ.ส.ค. พยายามหาช่องทางจำหน่ายใหม่ๆและทันสมัยเพิ่มยอดขายและรักษาการเป็นเจ้าตลาดนมในประเทศไว้ให้ได้   ร่วมทั้งเร่งผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบจากจากการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 ให้มากที่สุด”

            ส่วนมาตรการป้องกน นั้นอ.ส.ค. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคและเจ้าหน้าที่ ได้จัดตั้งจุดคัดกรองในการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงงาน  อีกทั้งจัดหาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์70%   เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัย ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับบุคคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง เช่น  เกษตรกร  ผู้บริโภค  รวมทั้งในการดำเนินงานขององค์กร

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง