ส่องพฤติกรรม ‘คนไทย’ ในภาวะวิกฤต ‘โควิด-19’

ส่องพฤติกรรม ‘คนไทย’ ในภาวะวิกฤต ‘โควิด-19’
8 เมษายน 2563
2,522

สวนดุสิตโพล สำรวจพฤติกรรมคนไทยในภาวะวิกฤต โควิด -19 พบ ประชาชนอยู่บ้าน ดูแลสุขภาพ เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ทำงานบ้าน ดื่มน้ำและใช้โทรศัพท์มากขึ้น ขณะที่ พฤติกรรม ที่ทำน้อยลง คือ การไปทำงานที่ออฟฟิศ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้คนไทยและประเทศไทยต้องได้รับบทเรียนและผลกระทบอย่างมาก การจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้
ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนไทยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการระบาดของโรค และช่วยลดการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน

กรณี พฤติกรรมของ คนไทย ในภาวะวิกฤต โควิด-19 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 3,183 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.- 3 เม.ย. 2563 พบว่า พฤติกรรมของคนไทยที่ เปลี่ยนแปลง ในระดับ“มากขึ้น” คือ อยู่กับบ้าน 89.60% การดูแลสุขภาพ 85.30% การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ 62.77% ทำงานที่บ้าน 61.42% ดื่มน้ำ 60.07% และใช้โทรศัพท์(คุย/เล่นโซเชียล) 59.16%

ขณะที่ พฤติกรรมของคนไทยที่ยัง “เหมือนเดิม” คือ รับประทานยา 47.97% การออกกำลังกาย 47.44% และเล่นเกมส์/เล่นคอมพิวเตอร์ 35.88% ในขณะที่พฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงในระดับ “น้อยลง” คือ ทำงานที่ออฟฟิศ 42.26%

ด้าน พฤติกรรมที่ “ไม่ได้ทำ” ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 คือ สังสรรค์กับเพื่อนฝูง 56.49% และเที่ยวนอกบ้าน 54.38%

158625553217

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง