เตือน! ‘จมูกไม่ได้กลิ่น’ รีบตรวจเชื้อโควิด-19

เตือน! ‘จมูกไม่ได้กลิ่น’ รีบตรวจเชื้อโควิด-19
7 เมษายน 2563
2,752

ราชวิทยาลัยแพทย์ หู คอ จมูก แนะแพทย์ใช้เป็นเกณฑ์ “สูญเสียการได้กลิ่น” ให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19

วานนี้ 6 เมษายน 2563 ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นแพทย์ด้าน หู คอ จมูก ออกประกาศ ฉบับที่ 3 เรื่อง ข้อแนะนำเรื่องอาการสูญเสียการได้กลิ่นในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงนามโดย .พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์ ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย ระบุว่า

เนื่องด้วยมีงานวิจัยและรายงานของผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาการสูญเสียการได้กลิ่น (anosmia) กับผู้ป่วยโควิด โดยพบว่า

ผู้ป่วยโรค COVID-19 (หมายถึงมีผลตรวจเป็นบวกแล้ว) พบมี anosmia (อาการสูญเสียการได้กลิ่น) ได้ถึง 2 ใน 3

ผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่มีอาการอื่นๆ (ไข้ ไอ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล) ไม่มาก จะพบว่ามี anosmia (อาการสูญเสียการได้กลิ่น) เป็นอาการหลักถึงร้อยละ 30

ทางราชวิทยาลัยฯ จึงขอให้สมาชิกแพทย์หู คอ จมูก ให้ความสำคัญกับอาการดังกล่าว และมีข้อแนะนำดังนี้

1.พิจารณาตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในกรณีต่อไปนี้

- ผู้ป่วยที่พบว่ามีอาการ sudden isolated anosmia ภายใน 1-7 วัน

- ผู้ที่มี anosmia (อาการสูญเสียการได้กลิ่น) ระหว่างการถูกกักตัว

2.ทั้งนี้ให้พิจารณางดการใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดกินเพื่อรักษา anosmia (อาการสูญเสียการได้กลิ่น) ในผู้ป่วยกลุ่มนี้

158625107435

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง