บอร์ด THG ไฟเขียวซื้อหุ้นคืนวงเงิน280ล้านบาท-ลงทุนโรงพยาบาลรักษาโควิด

บอร์ด THG ไฟเขียวซื้อหุ้นคืนวงเงิน280ล้านบาท-ลงทุนโรงพยาบาลรักษาโควิด
7 เมษายน 2563
352

บอร์ด THG อนุมัติซื้อหุ้นคืนวงเงินไม่เกิน 280 ล้านบาท จํานวนหุ้นซื้อคืนไม่เกิน 10 ล้านหุ้น เริ่มซื้อ 21 เม.ย.-20 ก.ย. 2563 พร้อม ให้"THB" เช่าพื้นที่ รฟท.ต่อจากMCD ลงทุนโครงการ"โรงพยาบาลธนบุรี บางซื่อ" เน้นคัดกรอง-รักษาโควิด-19

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)บริษัทอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินไม่เกิน 280 ล้านบาท จํานวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์)หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจํานวนไม่เกินร้อยละ 1.2 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด กำหนดซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย.-20 ก.ย. 2563

รวมถึง บอร์ด THG อนุมัติให้ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรีบํารุงเมือง จํากัด (THB) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ THG ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เช่าพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อจาก บริษัท เอ็ม.ซี.ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด (MCD)ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัท เป็นระยะเวลา 33 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ก.พ.2563 ถึง 30 ก.ย.2565 ค่าเช่าถึงสิ้นสุดโครงการ มูลค่า 39.6 ล้านบาท


ทั้งนี้เพื่อให้THB ลงทุนโครงการโรงพยาบาลธนบุรี บางซื่อ ซึ่งเป็นสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในข้อบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีติดเชื้อโควิด-19 เป็นการชั่วคราว ให้การรับรองและให้การช่วยเหลือโดย โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เพื่อการรักษาพยาบาลให้คำแนะนำและรับส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 แก่ผู้ติดเชื้อที่พบในกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี และบุคคลทั่วไป โดยเน้นให้เป็นสถานที่เพื่อรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนัก ที่ต้องการเครื่องช่วยหายใจ และการคัดกรองผู้ติดเชื้อ เพื่อเพิ่มศักยภาพดูแลผู้ป่วยโรคเฉพาะทางนอกพื้นที่บริหารเดิมเป็นการเร่งด่วนให้ทันต่อสถานการณ์


สำหรับพื้นที่เช่ามี ขนาดพื้นที่ 5,068.08 ตารางเมตร เป็ น 1) ที่จอดรถ 2) สํานักงานชั้นเดียว 12 หลัง (ขนาดกว้าง11.70 เมตร ยาว 80.30 เมตร) 3) อาคารชั้นเดียว 1อาคาร (ขนาดกว้าง 10.28 เมตร ยาว 20.28 เมตร) และ4) อาคาร 2ชั้น (ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร) เพื่อปรับปรุงเป็ นห้องตรวจ OPD 20 ห้อง และ ICU1 จํานวน 11 เตียง(2 ห้องแยก) และ ICU2 ห้องเดี่ยว 18 ห้อง

อย่างไรก็ตามบอร์ดบริษัทมีความคิดเห็นว่า สถานการณ์แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเป็นทั้งวิกฤติและโอกาสของ THG ที่จะมีส่วนร่วมในการให้การรักษาผู้ป่วยจึงอนุมัติให้ลงทุนโรงพยาบาลธนบุรี บางซื่อ เป็นสถานพยาบาลที่ให้การรักษาเฉพาะโควิด-19 ที่เน้นการตรวจคัดกรองและการรักษาผู้ป่วยหนักในห้อง ICUให้การรับรองและให้การช่วยเหลือโดยโรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง เพื่อการรักษาพยาบาลให้คําแนะนําและรับส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภารกิจการรักษาผู้ป่วยปัจจุบันของโรงพยาบาลในเครือธนบุรี รวมถึงการลดความเสี่ยงของบุคลากร และเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยหนักในพื้นที่ที่แยกเป็ นสัดส่วน รวมถึงจะสามารถสร้างรายได้มาทดแทนรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาลที่อาจจะลดลงจากผลกระทบของการระบาดของโรค

นอกจากนี้หากการแพร่ระบาดของโควิด-19จบลง THB จะพิจารณาการปรับปรุงโรงพยาบาลดังกล่าวเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจของTHG ในอนาคต

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: