'ในหลวง' ทรงวางพุ่มดอกไม้เนื่องใน'วันจักรี'และสมโภชพระบรมรูป 'ร. 9'

'ในหลวง' ทรงวางพุ่มดอกไม้เนื่องใน'วันจักรี'และสมโภชพระบรมรูป 'ร. 9'
6 เมษายน 2563
3,536

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2563 และพิธีประดิษฐานและสมโภชพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (6 เม.ย.63) เวลา 18.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์ ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2563และพิธีประดิษฐานและสมโภชพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

158618020664

ครั้นเสด็จถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ 

158618021447

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงศีล พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว เสด็จออกจากพระอุโบสถไปปราสาทพระเทพบิดร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมพระสุพรรณบัฏจารึกคำถวายราชสดุดี และดวงพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วทรงบรรจุพระสุพรรณบัฏจารึกคำถวายราชสดุดี และดวงพระบรมราชสมภพที่ฐานพระบรมรูป 

ขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ พนักงานภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมแตร ดุริยางค์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมที่ฐานพระบรมรูป ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า เสด็จ ฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเคยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หน้าประตูสนามราชกิจ เสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ไปยังหอพระสุราลัยพิมาน ทรงพระสุหร่ายฉีดสรงพระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ สรงพระบรมธาตุ เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดรูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช ทรงกราบ เสด็จ ฯ ไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ สรงพระบรมอัฐิ พระอัฐิทั่วทุกพระโกศ ทรงกราบที่พระแท่นหน้าเครื่องราชสักการะ เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง