ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งเพิ่มชุดลาดตระเวน

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งเพิ่มชุดลาดตระเวน
6 เมษายน 2563
423

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งให้เพิ่มชุดลาดตระเวน โดยนำผู้หาของป่าเข้ามาร่วมกับกำลังในพื้นที่ ควบคู่กับทำความเข้าใจกับปราญช์ชาวบ้านและผู้นำจิตวิญญาณในชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้มาตรการห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 63 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนมากที่สุด 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภออมก๋อย เชียงดาว แม่แจ่ม แม่วาง และสะเมิง ตามลำดับ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานให้หน่วยงานได้นำข้อมูลมาวางแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละวัน

โดยจุดความร้อนในเช้าวันนี้ พบว่ามีจำนวนลดลง เหลือเพียง 129 จุด จากวานนี้ช่วงเช้าที่มีอยู่ 223 จุด และช่วงบ่าย 165 จุด ส่งผลให้มีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้เสียหายไปเมื่อวานนี้ 1,389 ไร่ มีการแจ้งความดำเนินคดี 59 คดี ใน 16 อำเภอ โดยจุดความร้อนในวันนี้เกิดขึ้นในป่าสงวนแห่งชาติ 76 จุด ป่าอนุรักษ์ 52 จุด และเขต สปก. อีก 1 จุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ฝ่ายปกครอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่เร่งระดมกำลังเข้าดับไฟอย่างต่อเนื่อง

158615525195

ด้าน นายคมสัน ได้สั่งการให้ 7 อำเภอ จับตาดูพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟไหม้ป่าซ้ำซาก 83 จุด ใน 12 ตำบล คือ อำเภออมก๋อย 26 จุด ในตำบลยางเปียง ตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน, อำเภอเชียงดาว 16 จุด ในตำบลเมืองงายและตำบลทุ่งข้าวพวง , อำเภอแม่แจ่ม 13 จุด ในตำบลกองแขกและตำบลแม่น่าจร, อำเภอแม่วาง 9 จุด ในตำบลแม่วิน, อำเภอดอยเต่า 7 จุด ในตำบลมืดกา, อำเภอเวียงแหง 6 จุด ในตำบลเมืองแหง , อำเภอสะเมิง 5 จุด ในตำบลบ่อแก้ว และอำเภอฝาง 4 จุด ในตำบลม่อนปิน ซึ่งเกิดไฟไหม้ป่าซ้ำซากบนภูเขาสูงชัน และเป็นเหวลึกยากต่อการเข้าถึง

ดังนั้นจึงได้กำชับให้เร่งประเมินสถานการณ์และวางแผนการดับไฟให้ดี พร้อมเตรียมเฮลิคอปเตอร์ ทั้ง MI-17 ของกองทัพบก , KA32 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมขึ้นบินโปรยน้ำดับไฟได้ทันที เมื่อได้รับการร้องขอ โดยย้ำให้แต่ละอำเภอเร่งวิเคราะห์จุดความร้อนในพื้นที่ หากประเมินแล้วไม่สามารถเข้าดับได้ ขอให้ประสานจังหวัดมาในตอนเช้า เพื่อเร่งนำอากาศยานเข้าไปสนับสนุนโดยด่วน อย่าปล่อยให้ลุกไหม้เกิน 2 วัน เพราะจะเป็นจุดไหม้ซ้ำซากทันที

158615527221

1586155290100

ทั้งนี้ นายเจริญฤทธิ์ ได้กำชับให้ทุกอำเภอบูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่ ต้องมีเป้าหมายลดจุดความร้อนในทุกพื้นที่ให้ชัดเจน ให้นำข้อมูลมาปรับแผนแบบรายวัน อย่าให้เกิดจุดไหม้ซ้ำซากต่อเนื่อง โดยเฉพาะอำเภอเชียงดาวขอให้เพิ่มชุดลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพิ่มชุดผู้ช่วยในการลาดตระเวน ที่นำเอามาจากบัญชีของผู้หาของป่าร่วมลาดตระเวนและเข้าไปดับไฟ ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ที่ต้องทำเป็นระยะๆ โดยใช้ศักยภาพของกำลังชุมชน อาศัยการเข้าไปพูดคุยปราญชาวบ้าน ผู้นำจิตวิญญาณ ผู้นำชุมชน เพื่อทำความเข้าใจพี่น้องประชาชน รวมทั้งใช้หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและการลงพื้นที่ในชุมชนด้วยตัวเอง และเพื่อดึงชุมชนมาร่วมเป็นเครือข่ายให้การชี้เบาะแสผู้ลักลอบเผาป่าเพื่อจับกุมมาดำเนินคดี

นอกจากนี้ ยังได้ย้ำให้ทุกอำเภอให้เร่งวางแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยระบุอำเภอ วัน เวลา และพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อข้อมูลนำมาหารือวางแผนในช่วงกลางเดือนนี้ เพื่อป้องกันหลังจากเสร็จสิ้นการประกาศห้ามเผา 30 เมษายนนี้ ประชาชนจะมีการเผาพร้อมกันทุกพื้นที่ จึงต้องมีการทำแนวทางข้อตกลงร่วมกันที่ชัดเจนต่อไป

158615531180

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง