“ธุรกิจการแพทย์”สดใสในอีอีซี

“ธุรกิจการแพทย์”สดใสในอีอีซี
7 เมษายน 2563
466

“การแพทย์ครบวงจร”เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่โครงกาารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี จะส่งเสริมให้เกิดการลงทุน โดยธุรกิจคลินิกโรคทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์ครบวงจรนั้นพบว่ามีแนวโน้มการเติบโตที่น่าจับตามอง​

“การแพทย์ครบวงจร”เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่โครงกาารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี จะส่งเสริมให้เกิดการลงทุน โดยธุรกิจคลินิกโรคทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์ครบวงจรนั้นพบว่ามีแนวโน้มการเติบโตที่น่าจับตามอง​

ก่อนอื่นมารู้จักโครงสารการแพทย์และสาธารณสุขของไทย ที่มีความพร้อมที่จะสยายปีกธุรกิจให้เติบโตออกไปได้ในอนาคต โดยไม่กระทบขีดความสามารถด้านสาธารณสุขของคนไทย โดยแพทย์ ทันตแพทย์เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค ตั้งแต่ปี 2558 - 2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2561 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 3%

สำหรับแนวโน้มด้านการลงทุน การลงทุนของต่างชาติ ม.ค.2563 เพิ่มขึ้นถึง 48.80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการลงทุน เช่น ระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Digital Health) รวมทั้ง การสนับสนุนจากนโยยบายภาครัฐได้ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพภูมิภาค (Medical Hub)

นอกจากนีี้ ยังมีปัจจัย การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับนักลงทุน สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากปัจจัยต่างๆ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง