วิชั่น ‘ไอบีเอ็ม’ ดันดิจิทัล ช่วยหนุนท่ามกลางวิกฤติไวรัส

วิชั่น ‘ไอบีเอ็ม’ ดันดิจิทัล ช่วยหนุนท่ามกลางวิกฤติไวรัส
6 เมษายน 2563
813

ปัญหาที่ใหญ่สุดของผู้บริหารวันนี้ จะทำอย่างไรในช่วงเวลาที่องค์กรต้องจัดการกับอนาคตทางการเงินที่ไม่แน่นอน ท่ามกลางการวิกฤติโควิด-19 ที่ยังดำเนินอยู่ และเป็นอุปสรรคสำคัญขององค์กรธุรกิจยุคปัจจุบันที่จะต้อง “ข้ามผ่าน” ให้ได้ 

งัด 'เอไอ' ช่วยให้ข้อมูลโควิด

ขณะที่ ล่าสุด จากวิกฤติโควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดไปใน 206 ประเทศ และพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ประชาชนจำนวนมากสอบถามข้อมูลเข้ามายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบางครั้งต้องรอถึงสองชั่วโมงกว่าที่หน่วยงานต่างๆ จะสามารถเข้ามาตอบคำถามได้ 

ไอบีเอ็ม มองเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้มีพัฒนา ‘IBM Watson Assistant for Citizens’ เพื่อช่วยหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพ และสถาบันการศึกษา ให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลที่เชื่อถือได้ให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที

Watson Assistant for Citizens เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI) ที่ผนวกความสามารถของ Watson Assistant และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing หรือ NLP) จากศูนย์วิจัยไอบีเอ็ม เข้ากับความสามารถขั้นสูงของ Watson Discovery ช่วยให้ระบบสามารถทำความเข้าใจ และตอบคำถามเกี่ยวกับโควิด-19 ในรูปแบบของข้อความ ผ่านช่องทางออนไลน์

หนุนให้ใช้ระบบฟรี 90 วัน

ปฐมา กล่าวว่า ได้ผนึกกำลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน เปิดให้หน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล รวมถึงหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพ เข้ามาใช้ Watson Assistant for Citizens ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 90 วัน โดยไอบีเอ็ม จะมีทีมงานเข้าไปช่วยเซ็ตอัพระบบ ซึ่งใช้เวลาเพียง 1-2 วัน หน่วยงานต่างๆ ยังสามารถเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับเมืองหรือข้อมูลท้องถิ่นเข้าสู่ระบบ หรือเชื่อมโยงเข้ากับระบบแบ็กเอนด์ อีอาร์พีที่มีอยู่ได้ด้วย 

“วันนี้ ไอบีเอ็มยังได้เริ่มเปิดให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าใช้ Watson Assistant for Citizens ที่เว็บไซต์ http://ibm.biz/COVID19Thailand เพื่อสอบถามข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ทั้งการป้องกัน การรักษา ข้อกำหนดการเดินทางของประเทศไทย จากระบบแชตบ็อทเอไอที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้”

สำหรับ IBM Watson Assistant for Citizens เป็นการผนวกเอาข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันจากหลากหลายแหล่ง เช่น องค์การอนามัยโลก ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมด้วยข้อมูลข่าวเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้จากบางกอกโพสต์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่เป็นที่รู้จักของไทยมากว่า 70 ปี

เบื้องต้น Watson Assistant for Citizens ถูกฝึกฝนให้เข้าใจเจตนาการถามคำถามของผู้ถามทั้งหมด 15 ประเภท ช่วยให้สามารถเข้าใจประเด็นคำถาม และเลือกประเภทของคำตอบได้ถูกต้องแม่นยำ ผู้ใช้สามารถถาม Watson Assistant ในเรื่องต่างๆ เช่น อาการของโรค การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ สถานที่ที่สามารถตรวจโรคโควิด-19 มาตรการสำหรับผู้ที่ต้องเดินทาง หรือข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกําหนดฉุกเฉิน

“ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ที่บุคลากรทางการแพทย์กำลังทำงานหนักเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ การนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้และเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และเชื่อถือได้ ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง” ปฐมา ทิ้งท้าย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง