'นิพนธ์' กำชับใช้กลไกท้องที่-ท้องถิ่น สแกนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กักตัว

'นิพนธ์' กำชับใช้กลไกท้องที่-ท้องถิ่น สแกนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กักตัว
3 เมษายน 2563
561

"นิพนธ์" กำชับ ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ใช้กลไกท้องที่-ท้องถิ่น สแกนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กักตัว ยับยั้งการแพร่ระบาดไวรัสฯ

เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันนี้ (3เมษายน 2563)​ ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งมีการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมไปยังศาลากลางจังหวัดเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดร่วมประชุมและรับทราบ

158592239971

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ขอเน้นย้ำการดำเนินการมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคเข้าสู่ตำบล/หมู่บ้าน/ชุมชน ขอให้ตรวจสอบเอกซเรย์ทุกพื้นที่โดยคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอทราบเพื่อสั่งการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวังผู้เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 ทุกแห่งในพื้นที่อย่างจริงจัง ให้เน้นการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกภาคส่วน อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ต้องปฏิบัติอย่างรัดกุมเพื่อปิดจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน/ชุมชนในการยับยั้งจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19ได้ สร้างรูปแบบ "หมู่บ้าน-ตำบล ปลอดโควิด-19"

158592242470
นายนิพนธ์ รมช. กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ ตนมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน ที่ความเดือดร้แนและผลกระทบที่ได้รับอยู่นั้น ไม่ได้มีเพียงภัยจากการแพร่ระบาดไวรัสฯเท่านั้น ยังมีภัยพิบัติอื่นๆอีก เช่น ภัยจากพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนเสียหาย ภัยแล้ง ฯลฯ จึงขอกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนเรื่องพายุฤดูร้อนและเฝ้าระวังสถานการณ์พายุฤดูร้อนและภัยแล้งอย่างใกล้ชิด เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ำอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ มีที่พักอาศัยตามความจำเป็น รวมถึงการเผาป่าต้นเหตุของปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่อยู่ในระดับอันตรายส่งผลกระทบต่อสุขภาพ(สีแดง) แต่อย่างไรก็ตาม ตนก็ขอขอบคุณและขอให้กำลังใจผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดถึงข้าราชการมหาดไทยทุกฝ่าย ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ทุกคน ในการเสียสละเวลาเพื่อปฏิบัติภารกิจในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” นำพาความสุขสวัสดีให้แก่พี่น้องประชาชน และนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้โดยเร็ว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง