‘เอื้อวิทยา’ฮึดสู้ ตั้งบอร์ด‘ไดเมท’  

‘เอื้อวิทยา’ฮึดสู้  ตั้งบอร์ด‘ไดเมท’  
7 เมษายน 2563
600

“เอื้อวิทยา”เตรียมใช้มาตรา100 พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ขอตลาดหลักทรัพย์จัดประชุมผู้ถือหุ้น“ไดเมท” เอง หลังการประชุมครั้งก่อนไม่มีวาระตั้งกรรมการที่บริษัทเสนอ เป็นเพียงวาระเพื่อทราบที่บอร์ดปฏิเสธคำร้องขอ

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)หรือ UWC ในฐานะผู้ถือหุ้น บริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ DIMET  ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 10 % เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้บริษัทเตรียมยื่นหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)เพื่อขอจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเอง โดยอาศัยมาตรา100 พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 

หลังจากที่คณะกรรมการ(บอร์ด)DIMET ได้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 2 เ.ม.ย.ที่ผ่านมา ตามที่บริษัทใช้มาตรา100 ร้องขอ แต่บอร์ด DIMET จัดประชุมฯโดยที่ไม่มีวาระที่บริษัทเสนอ คือ วาระการเสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการDIMETเพิ่มอีก 9 คน และวาระการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของDIMET

ดังนั้นเมื่อครบ 45 วันที่ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่า10%ร้องขอให้บอร์ดDIMET จัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยอาศัยอำนาจมาตรา100ครั้งก่อน ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่า10 % สามารถขอจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเองได้ โดยอาศัยมาตรา 100 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯได้ โดยวาระที่บริษัทจะเสนอคือวาระ เดิมที่เสนอไปครั้งก่อน

สำหรับสาเหตุที่บริษัทเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม เพราะที่ผ่านมา DIMETขาดทุนติดต่อกัน3ปี และใช้เงินลงทุนในธุรกิจอื่นๆจำนวนมาก โดยที่ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่กับผู้ถือหุ้น จึงจำเป็นต้องมีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น ส่วนวาระที่2 คือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของDIMET

อย่างไรก็ตามการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2563จะเป็นโมษะหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการจัดประชุมที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานกำกับที่จะต้องมีการสอบถามทางบอร์ดDIMETต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง