ครม.เห็นชอบบรรจุ พนง-ลูกจ้าง สธ. เป็น ขรก. กว่า 45,242 ตำแหน่ง

ครม.เห็นชอบบรรจุ พนง-ลูกจ้าง สธ. เป็น ขรก. กว่า 45,242 ตำแหน่ง
3 เมษายน 2563
68,316

ครม.นัดพิเศษ อนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน ลูกจ้าง สาธารณสุข เป็นข้าราชการ จำนวน 45,242 ตำแหน่ง มอบ "สธ.-ก.พ.-ก.พ.ร." ทำเรื่องชง "ครม." อีกครั้ง 7 เม.ย.

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษอนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน ลูกจ้าง สาธารณสุข เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข นำเสนอเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทย อย่างยั่งยืน และ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จำนวน 45,242 ตำแหน่ง โดยครม. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข หารือ กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และทำเรื่องเสนอครม.อนุมัติ อีกครั้งในวันที่ 7เม.ย.เพื่อนำสู่การปฏิบัติโดยเร็ว

ทั้งนี้ จากเอกสาร ข้อมูลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด กลุ่มที่ 1 บุคลากรที่ให้บริการในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด -19 รวม 31,296 คน แบ่งเป็น แพทย์ 277 คน พยาบาลวิชาชีพ 13,552 คน พยาบาลเทคนิค 55 คน นักรังสีการแพทย์ 152 คน เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 12 คน นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก47 คน นักเทคนิคการแพทย์ 1,437 คน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26 คน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 749 คน นักวิชาการสาธารณสุข 10,651 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2,372 คน เภสัชกร 563 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1,403 คน

กลุ่มที่ 2 บุคลากรที่สนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์โควิด-19 รวม 6,809 คน แบ่งเป็นนักจิตวิทยาคลินิก 77 คน นักจิตวิทยา 325 คน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 51 คน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2,123 คน นักกายภาพบำบัด 1,560 คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1,657 คน วิศวกร (ชีวการแพทย์)19 คน นักวิชาการอาหารและยา 14 คน นักโภชนาการ 688 คน และโภชนากร 203 คน

ส่วนอีกกลุ่มเป็นการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ เพื่อบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 รวม 7,229 คน แบ่งเป็นแพทย์ 2,157 คน พยาบาลวิชาชีพ 3,790 คน นักวิชาการสาธารณสุข 647 คน และทันตแพทย์ 635 คน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง