บิ๊ก‘ไดเมท’เร่งปิดประชุมผู้ถือหุ้น ดับโอกาส'หุ้นใหญ่'เสนอชื่อบอร์ด

บิ๊ก‘ไดเมท’เร่งปิดประชุมผู้ถือหุ้น  ดับโอกาส'หุ้นใหญ่'เสนอชื่อบอร์ด
3 เมษายน 2563
1,288

ประธาน “ไดเมท” สั่งปิดประชุมผู้ถือหุ้นทันที เมื่อเข้าวาระอื่นๆอ้างได้รับอีเมล จากผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการ ทำ“เอื้อวิทยา” ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ1 หมดโอกาสเสนอชื่อตั้งกรรมการเพิ่ม

วานนี้ (2เม.ย.63) บมจ.ไดเมท (สยาม) ( DIMET) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2563 ซึ่งเป็นการประชุมฯตามมาตรา100 แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) บริษัทมหาชน พ.ศ 2535  ที่บมจ.เอื้อวิทยา (UWC) ในฐานะผู้ถือหุ้นจำนวน 134. 35 ล้านหุ้น คิดเป็น 24.98% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการ(บอร์ด) DIMETจัดประชุมฯภายใน45 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือฯ

สำหรับระหว่างการประชุมวาระแรก มีผู้ถือหุ้นสอบถามนายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ในฐานะประธานที่ประชุมฯว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้น ตามมาตรา100 แต่ไม่มีวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุในวาระการประชุมครั้งนี้ ประธานฯยืนยันที่จะจัดตามวาระการประชุมตามที่แจ้งในระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)หรือไม่

ด้านนายปัญญา  ยืนยันที่จะจัดตามวาระที่เผยแพร่ตามที่แจ้งตลท.ดังกล่าว เพราะ เป็นมติของบอร์ด และได้ปรึกษากับทางที่ปรึกษากฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วว่าสามารถทำได้

ทั้งนี้วาระแรกเรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ส่วนวาระ2 ถึง 4 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ และแจ้งมติบอร์ดเห็นควรปฏิเสธบรรจุวาระที่ผู้ถือหุ้นขอแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 9 คน เพราะขัดต่อมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง2 ปี 2550 ที่ระบุว่า บอร์ดบริษัทต้องมีจำนวนไม่เกิน 11 จากปัจจุบันที่มี 6 คน  และปฏิเสธบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทฯ เพราะบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนออาจไม่ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริษัท และผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการของบริษัทเท่านั้น

อย่างไรก็ตามพอเข้าวาระที่5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ นายปัญญา กล่าวว่า ผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการได้ส่งอีเมล แจ้งให้ปิดประชุม ดังนั้นจึงขอปิดประชุม แล้วเดินไปขึ้นรถกลับทันที

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง