จีจีซี สั่งเข้มโรงงาน-ออฟฟิศ เคร่งมาตรการเฝ้าระวังลดเสี่ยงโควิด-19

จีจีซี สั่งเข้มโรงงาน-ออฟฟิศ เคร่งมาตรการเฝ้าระวังลดเสี่ยงโควิด-19
2 เมษายน 2563
683

จีจีซี สั่งเข้มผู้ปฏิบัติงานโรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 1 และ 2 ในจังหวัดระยองและชลบุรี เคร่งมาตรการเฝ้าระวัง-ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 คุมมาตรฐานใกล้ชิดทุก 2 เดือน พร้อมสั่งแบ่งทีม Work From Home เริ่ม 23 มี.ค.- 30 เม.ย.นี้

นายวิทูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC กล่าวว่า ตามนโยบายของภาครัฐที่ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ทางบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยเริ่มให้พนักงาน Work From Home แบ่งทีมปฎิบัติงานที่บ้าน เพื่อลดการแอดอัดและลดโอกาสในการแพร่เชื้อในที่ทำงานและในพื้นที่สาธารณะของผู้ปฎิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 แม้จะเป็นการปฎิบัติงานจากพื้นที่พักอาศัย แต่ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและทุกอย่างยังคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

สำหรับมาตรการการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษัทฯ ยังได้ให้ความร่วมมือต่อนโยบายภาครัฐในการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ด้วยการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับแผนการทำงานเชิงรุก จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ขึ้น เพื่อกำกับดูแล กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาด ของเชื้อไวรัส COVID-19 ของบริษัทฯ ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการสรุปสถานการณ์และรายงานให้ทราบอยู่ตลอดเวลา

158580635998

นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมแผนการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)ในการดูแล ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ผู้ปฎิบัติงานสำหรับอาคารที่มีความอ่อนไหวในเขตการผลิต ณ โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 1 และ 2 ในจังหวัดระยองและชลบุรีตามลำดับ ซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่สำคัญและจุดยุทธศาสตร์ในการผลิต ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ควบคุมพิเศษ (Safe House) สำหรับการพักอาศัยของพนักงานสายปฎิบัติงานการผลิต ที่มีความจำเป็นต้องดูแลระบบความมั่นคงการผลิตภายในศูนย์ควบคุม โดยมีการติดตาม ดูแลให้อยู่ในมาตราการอย่างเคร่งครัดเป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส และยังได้เพิ่มมาตรการติดตามดูแลสุขภาพของพนักงานที่ปฎิบัติงานจากการ Work From Home เพื่อให้พนักงานได้สำรวจและตรวจสอบสุขภาพของตนเอง โดยเน้นการรายงานผลทุกวันกลับมายังบริษัทฯ

158580686448

นายวิทูร กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ยังได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ผ่านโครงการ “Green Health Project” ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาช่วยเหลือสังคม คือ นำกลีเซอรีนบริสุทธิ์  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิต มาเป็นส่วนผสมในเจลทำความสะอาดมือ สเปรย์ทำความสะอาดมือ และสบู่เหลวล้างมือ เพื่อมือสะอาด มีอนามัย เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว 

โดย บริษัทฯ ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ป้องกันตัวเองจากโรคระบาด" เพื่อแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป และสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ จำนวน 5,000 ขวด โดยมีแผนแจกจ่ายไปยังสถานที่อื่นๆในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบเขตพื้นที่การผลิต จัดหาและส่งมอบกลีเซอรีนบริสุทธิ์ให้แก่กองเรือยุทธการ และทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อนำไปผลิตเจลแอลกอฮอล์ แจกจ่ายแก่กำลังพลและครอบครัว ส่งมอบสบู่เหลวล้างมือ แก่ทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง