เปิดจดหมายจาก 'ดีดี' ถึง 'พนักงานบินไทย' ปม หยุดงาน 2 เดือน

เปิดจดหมายจาก 'ดีดี' ถึง 'พนักงานบินไทย' ปม หยุดงาน 2 เดือน
2 เมษายน 2563
8,993

ดีดีการบินไทย ออกประกาศให้พนักงานหยุดงาน 2 เดือน เริ่ม 4 เม.ย.- 31 พ.ค.นี้ หลังโควิดพ่นพิษหยุดบินชั่วคราว พร้อมอนุมัติปรับลดเงินเดือนพนักงาน 10-50%

รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา นายจักรกฤศฏ์ พาราพันธกุล รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ได้ลงนามออกประกาศ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 042/2563 เรื่องบริษัทฯ หยุดการทำการบินเป็นการชั่วคราว โดยระบุว่า บริษัทต้องหยุดทำการบินเป็นการชั่วคราว 1 เม.ย.2563- 31 พ.ค.2563 เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 2563 - 31 พ.ค.2563 รวมทั้งขอให้พนักงานติดต่อกับผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอโดยให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ในการติดต่อกับพนักงานพนักงานได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดีหากมีความจำเป็นต้องช่วยงาน ด้วยความสมัครใจให้พนักงานบันทึกเวลาตามจริง โดยบริษัทฯ จะไม่จ่ายค่าตอบแทน เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดค่าล่วงเวลาในวันหยุด (Night Shift) เป็นต้น ยกเว้นมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้พนักงานเบิกตามจริงได้

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ครั้งล่าสุด ยังมีมติปรับลดเงินเดือน และค่าตอบแทนของพนักงานลงโดยจะจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนในอัตรา ดังต่อไปนี้ 1. พนักงานระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (EVP) จ่าย 50% และ 2. พนักงานระดับผู้อำนวยการใหญ่ (VP) หรือ กรรมการผู้จัดการ (MD) จ่าย 60%

ขณะที่พนักงานระดับอื่นๆ ที่ไม่ใช่ระดับบริหารจะจ่ายในอัตราที่ลดหลั่นกัน ดังต่อไปนี้ 1.พนักงานที่เงินเดือนรวมค่าตอบแทนไม่เกิน 20,000 บาท จ่าย 90% 2. เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งเเต่ 20,001 บาท - 40,000 บาท จ่าย

75% 3.เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 40,001 บาท -60.000 บาท จ่าย 70 % 4. เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 60,001 บาท –100,000 บาท จ่าย 65% 5.เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 100,001 บาท ขึ้นไป จ่าย 60%

สำหรับการหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวครั้งนี้ บริษัทฯ จะนับอายุงานต่อเนื่องตามปกติ และให้ได้รับสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามระเบียบบริษัทฯ แต่จะระงับการจ่ายค่าพาหนะทุกประเภทแก่พนักงานทุกระดับ และในระหว่างที่พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ บริษัทฯ จะหักเงินสะสมและส่งเงินสมทบตามสัดส่วนจากเงินที่บริษัทฯ ช่วยเหลือ ในแต่ละเดือนโดยยังคงใช้อัตราร้อยละเดิม

นอกจากนี้ พนักงานยังมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรได้ตามระเบียบบริษัทฯ ส่วนการลาทุกประเภทก่อนวันที่ 4 เม.ย. 2563 ยังคงสิทธิจนครบกำหนดตามวันที่ลา แต่หากลาหลังจากนั้นจะถือเป็นการหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส่วนกรณีแจ้งลาพักร้อนไว้ให้ยกเลิกและถือเป็นการหยุดปฏิบัติหน้าที่

รายงานข่าว ยังระบุอีกว่า ทั้งนี้หากมีเที่ยวบินคาร์โก้ หรือ เที่ยวบินเหมาลำ ให้ใช้วิธีอาสาสมัครมาทำงานและผลตอบแทนตามเกณฑ์ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง