ทัพอากาศ พัฒนาหุ่น รักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19

ทัพอากาศ พัฒนาหุ่น รักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19
2 เมษายน 2563
1,954

กองทัพอากาศ เตรียมพัฒนาหุ่นยนต์ "น้องถาดหลุม" เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ลดภาระกรรมเจ้าที่ทางการแพทย์ ลดความเสี่ยงในการเข้าบริเวณควบคุมผู้ป่วย สามารถส่งอาหาร-ยา ตรวจอุณหภูมิผู้ป่วย ด้วยการจดจำใบหน้า ทดสอบการใช้งาน 6-9 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 63 พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ CDIO (Conceive Design Implement Operate : CDIO) เทคโนโลยีการบินและอวกาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 (RTAF Nursing_Bot) ซึ่งจะช่วยลดภาระกรรมของเจ้าที่ทางการแพทย์ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 และลดความเสี่ยงในการเข้าไปในบริเวณควบคุมผู้ป่วย โดยชุดหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นมีขีดความสามารถในการลำเลียงส่งอาหาร ยา เสื้อผ้า แก่ผู้ป่วย (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยการบังคับวิทยุ ไปยังเตียงผู้ป่วย) ตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติผู้ป่วย (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังผู้ป่วย ตรวจจับ/รู้จำใบหน้า และวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ) และบันทึกผลการวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดผู้ป่วย (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังผู้ป่วย และบันทึกผลการวัดปริมาณออกซิเจน)

โดยมีแผนจะทดสอบและปรับปรุงการใช้งานในพื้นที่ควบคุมผู้ป่วยโควิด-19 ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายนนี้ ก่อนส่งมอบโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ในวันที่ 10 เมษายน เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

สำหรับหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งชื่อว่า "น้องถาดหลุม" ส่งมอบให้ 2 โรงพยาบาลในเฟสแรก รวม 12 ตัว ส่วนเฟสที่ 2 จะขยายผลต่อยอด ปรับแก้ไขตามความต้องการ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้โรงเรียนนายเรืออากาศฯ ศึกษาแนวทางที่มาและความสำคัญ เพื่อรวบรวมนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ถูกคิดค้นโดยบุคลากรของกองทัพอากาศ สำหรับใช้ในการต่อสู้กับโควิด-19

ซึ่ง พล.อ.ท.เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้มอบหมายให้คณะอาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนนายเรืออากาศฯ ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว โดยทีมงานวิจัยโครงการนี้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นาวาอากาศเอก บุญเลิศ อันดารา
2.นาวาอากาศเอก ประสาทพร วงษ์คำช้าง
3.เรืออากาศเอก จีรศักดิ์ หมวดโพธิ์กลาง
4.นักเรียนนายเรืออากาศ ธัญยธรณ์ ทินมาลา ชั้นปีที่ 5 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
5.นักเรียนนายเรืออากาศ ธฤต ฮังกาสี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
6.นักเรียนนายเรืออากาศ พงศกร มูลศรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
7.นักเรียนนายเรืออากาศ สืบสกุล เมหิ ชั้นปีที่ 3สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
8. นายประหยัด ทองคำ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง