ธปท.ผ่อนเกณฑ์ แบงก์-บล. ส่งรายงาน ข้อมูลธุรกรรมเก็งกำไรค่าเงิน ช้าได้ ช่วงโควิด-19 ระบาด

ธปท.ผ่อนเกณฑ์ แบงก์-บล. ส่งรายงาน ข้อมูลธุรกรรมเก็งกำไรค่าเงิน ช้าได้ ช่วงโควิด-19 ระบาด
2 เมษายน 2563
337

ธปท.ประกาศผ่อนผันการส่งรายงานข้อมูล ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ของธนาคารพาณิชย์ และผ่อนผันให้บริษัทหลักทรัพย์ ส่งรายงานข้อมูลตามมาตรการป้องปรามเก็งกำไรค่าเงินบาท การถือตราสารหนี้ช้ากว่าเกณฑ์เดิมได้ ในช่วงโควิด-19ระบาด

    นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกประกาศถึงสถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง เรื่องผ่อนผันการส่งรายงานข้อมูลให้แก่ธปท. ในช่วง

    สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ หรือ COVID - 19 โดยฝั่งสถาบันการเงินธปท.ผ่อนผันให้ส่งข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ(DMS FM) ปรับการส่งข้อมูลรายวันและรายเดือนใหม่ ให้เวลามากขึ้น ส่วนการรายงานยอดคงค้าง NRB สิ้นวัน เดิม Non-residents ต้องส่งข้อมูลภายในสิ้นวันของวันที่มียอดคงค้างเกิน ผ่อนผันให้รวบรวมข้อมูลส่งเป็นรายสัปดาห์

     นอกจากนี้ การจัดส่งข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (ข้อมูลเร็ว) ที่เคยส่ง 4 รอบต่อวัน ผ่อนให้ส่ง 2 รอบต่อวันทำการ และอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์ต้องส่งเมื่อมีการเปลี่ยนประกาศทุกครั้ง ก็ผ่อนผันให้รวบรวมส่งเพียงครั้งดียวของทุกวันทำการ ด้านการจัดส่งข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ( Non-residents Untimate Beneficiary Owners)

    เดิมต้องส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปก็ผ่อนผันให้ส่งภายใน 2 เดือนถัดไป เช่น ข้อมูลเดือนมี..ก็ส่งได้ภายในสิ้นเดือนพ..ปีนี้เป็นต้น

     สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งให้ผ่อนผันการส่งรายงานข้อมูลตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทและข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ของ Non-residents จากปกติที่ต้องส่งรายงานธุรกรรมที่บริษัทหลักทรัพย์กู้ยืมเงินบาทจาก Non-residents แบบมีและไม่มี Underlying เป็นรายวัน ให้รวบรวมจัดส่งเป็นรายเดือนภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป

     ส่วนรายงานยอดคงค้างทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้า Non-residents ของบริษัทหลักทรัพย์เดิมส่งเป็นรายวัน ก็ผ่อนผันให้ส่งเป็นรายสัปดาห์ และรายงานข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แม้จริง ( Non-residents Untimate Owners) เดิมที่ต้องส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปก็ผ่อนผันให้ส่งภายใน 2 เดือนถัดไป

     ทั้งนี้ แนวการผ่อนผ่อนดังล่าวให้มีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เม.. 63 เป็นต้นไป จนกว่าธปท.จะแจ้งยกเลิก เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง