ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย H หุ้น TPIPL

ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย H หุ้น TPIPL
2 เมษายน 2563
1,066

ตลาดหลักทรัพย์ฯขึ้นเครื่องหมาย H หุ้น"ทีพีไอ โพลีน" เหตุมีการซื้อขายหุ้นบิ๊กล็อตจำนวน 9,080,416,000 หุ้น หรือ 47.34% พร้อมหยุดพักการซื้อขายหุ้นเป็นการชั่วคราวตั้งแต่รอบเช้าของวันที่ 2 เม.ย.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย H หุ้นบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL รอบเช้า เนื่องด้วยปรากฏรายการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีบันทึกการซื้อขายรายใหญ่(Trade report-Big lot) หลักทรัพย์ TPIPL จำนวน 9,080,416,000 หุ้น หรือ 47.34% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งรายการดังกล่าวอาจนำไปสู่การทำคำเสนอซื้อ (Tender Offer) ที่เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ TPIPL โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงของรายการดังกล่าวจาก TPIPL

ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯจึงหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ TPIPLเป็นการชั่วคราวตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 2 เมษายน 2563เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง