แสนสิริ เปิด "สิริ แคมปัส” พื้นที่ฝัง DNA กองทัพคนรุ่นใหม่

แสนสิริ เปิด
2 เมษายน 2563 | โดย ประกายดาว แบ่งสันเทียะ
688

เปิด “สิริ แคมปัส” พื้นที่ขับเคลื่อนกำลังพล DNA แสนสิริ หลอมรวมการทำงานคนรุ่นใหม่กับรุ่นเก่า เคลื่อนองค์กรแข็งแรงฝ่าความท้าทายสู่ยุคดิจิทัล ส่งมอบแบรนด์ที่ลูกค้าปรารถนาทั้งฟังก์ชั่นแนล อีโมชันแนล

ในยุคธุรกิจดิจิทัล เป็นอาวุธสำคัญของการทำธุรกิจยุคใหม่ องค์กรที่ต้องการมีอายุยืนยาว ก้าวข้ามไปสู่ธุรกิจยุคใหม่ ก็ต้องเตรียมกองทัพให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) เสาหลักแรกที่จะทำให้บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มีสุขภาพธุรกิจแข็งแรง อายุยืนยาว

ทว่า วัย 36 ปี แสนสิริ เป็นวัยกลางคน ที่กำลังเผชิญกับปัจจัยภายนอก ล้วนเต็มไปด้วยความเสี่ยงผลักดันให้ต้องปรับตัวรองรับความท้าทาย ทั้งเศรษฐกิจโลกผันผวน ตลาดแข่งขันสูง ผู้เล่นหน้าใหม่มากขึ้น รวมถึงการทำลายล้างตลาดของธุรกิจดิจิทัล (Digital Disruption)

ขณะที่ความท้าทายภายในองค์กรก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้องค์กรต้อง สร้างความเป็นแสนสิริให้ชัดเจน เพราะโครงสร้างองค์กรเติบโตอย่างรวดเร็วจากพนักงานเริ่มต้นหลักสิบคนปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1,400 คน โดยมีสัดส่วนพนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ (New Generation) กลุ่มคนเจนY และเจน Z สัดส่วน ถึง 70% ซึ่งถือเป็นกำลังทัพคนทำงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร

ทั้งหมดคือปัจจัยที่ทำให้แสนสิริ ต้องดิสรัปตัวเองก่อนที่จะมีคนอื่นเข้ามาดิสรัป เตรียมองค์กรข้ามสู่ยุคดิจิทัล

อุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระบุว่า หลักการเตรียมคนให้พร้อมกับการก้าวสู่โลกธุรกิจยั่งยืน ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้ความเป็น DNA ของแสนสิริ ได้เข้าไปแทรกซึมอยู่ในพนักงานทุกคนได้ส่งมอบ วิสัยทัศน์ ของการเป็น “ศูนย์รวมการบริการทาง อสังหาริมทรัพย์ระดับโลก” เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีให้กับทุกคน เป็นแบรนด์ที่น่าไว้วางใจ (Trustworthy) ในระยะยาว

หนึ่งในเสาหลักของการเข้าสู่ดิจิทัล คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในองค์กร เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวและก้าวเท่าทันยุคการเปลี่ยนแปลง โดยโจทย์เริ่มต้นอยู่ที่ "คน” เป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

“บริษัทเราไดรฟ์ด้วยคนทุกอย่าง ไม่ใช่เทคโนโลยี เริ่มจากซื้อที่ดินมาทำให้เกิดมูลค่า คนจึงเป็นกำลังสำคัญในการส่งมอบสินค้าและบริการ”

โดยรูปแบบการปรับปรุงจึงขับเคลื่อนองค์กร ด้วยวิธีการทำงานแบบเอจายล์ (Agile) พัฒนาความสามารถของพนักงานต่อเนื่องด้วย 3 แนวคิด คือ

  1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อต่อยอดการพัฒนาโครงการและบริการ ในอนาคต
  2. ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและเพิ่ม ความยืดหยุ่นในการทำงานรวมถึงเปิดรับทุกความคิดโดยใช้ความต้องการลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ แสนสิริยังใช้แนวคิด Every Day is Friday ในสถานที่ทำงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร มีความสุขและมีความกระตือรือร้นในการทำงานในทุกวัน
  3. สร้างความมั่นคงในการทำงาน (Life-long Employability) และพัฒนาบุคลากรให้สามารถเติบโตไปสู่ความสำเร็จ องค์กรยังมีแผนเปิดตัวโครงการ “New Generation of Young Designer” เพื่อสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ในการพัฒนา แนวคิดผนวกกับความรู้ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพัฒนาโครงการและบริการที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น

การผลักดันประสิทธิภาพทั้งหมดให้เกิดขึ้นกับทีมคนทำงานแสนสิริ จึงจัดตั้งสำนักงานใหม่ “สิริ แคมปัส” (Siri Campus) ด้วยงบลงทุน 1,000 ล้านบาท สำนักงานในอาณาจักรที่อยู่อาศัย ชอปปิง พื้นที่สีเขียว ใจกลางเมือง ที่โครงการ T77  ตั้งอยู่ย่านสุขุมวิท77 อาคารสำนักงานแห่งนี้ไม่เพียงรวมพนักงานแสนสิริ แต่ยังบริษัทในเครือพลัส พรอพเพอร์ตี้ ที่โดยรวมมีพนักงานย้ายมาอยู่ในสำนักงานกว่า 4,000 คน

รูปแบบสำนักงานใหม่ออกแบบการทำงานให้ไม่มีโต๊ะประจำ ไม่มีแผนก ไม่มีสังกัด ทุกคนเข้ามาใช้พื้นที่ มาแบ่งความความสุข และสนุกกับการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการทำงาน เชื่อมต่อการทำงานข้ามสายงานได้ เช่น ฝ่ายออกแบบเข้าใจการตลาด

“ปัญหาประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และคุยกันไม่เข้าใจ จะไม่เกิดขึ้นหากทุกฝ่ายมีการคุยกันมากขึ้น โดยการไม่มีแผนก ทำให้คนมาเจอกันพูดคุยกันข้ามสายงาน ฝ่ายการตลาดคุยกับฝ่ายออกแบบ ทำให้เข้าใจกันและพูดภาษาเดียวกัน เพื่อทำงานเป็นทีมเดียวกัน”

โดยแบ่งการออกแบบออฟฟิศใหม่ให้สอดคล้องกันกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ทั้งชีวิตการทำงาน มีทั้งวัฒนธรรม พื้นที่โปร่ง โล่งสบาย (Space) และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงเทคโนโลยี ส่วนด้านไลฟ์สไตล์ส่วนตัว มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งสุขภาพกายและใจ อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ จึงมีแปลงสวนผักกว้างใหญ่ข้างอาคาร เพื่อให้พนักงานพักสายตา รวมไปถึงการมีต้นไม้รอบอาคารและในตัวอาคาร ตลอดจนพื้นที่ออกกำลังกาย พร้อมเทรนเนอร์ อีกทั้ง ร้านกาแฟ มุมสัตว์เลี้ยง ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

ธุรกิจแสนสิริ ผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตอยู่อาศัย มีการออกแบบที่ทำงาน ทำให้คนมีศักยภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี พื้นที่ออกแบบให้อิสระ มีพื้นที่เดินเยอะ จึงเดินทำงาน เพื่อกระตุ้นความคิด เหมือนเช่นสตีฟ จ็อบ ชอบเดินทำงานจะทำให้สมองแล่นและคิดงานออก”เขาเล่าถึงที่มา

นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีการยืดหยุ่นในการทำงาน ไม่จำกัดเวลาเข้าออก และมีระบบสแกนใบหน้า ที่สำคัญการเติมเต็มสุขภาพชีวิตและสุขภาพใจ ด้วยการทานอาหารดี มีประโยชน์ จากแปลงปลูกผักออแกนิก

เขามองว่าธุรกิจของแสนสิริ จะก้าวไปสู่โลกยุคหน้า จะต้องยอมรับคนรุ่นใหม่ ที่เป็นกองกำลังสำคัญ เพราะเป็นวัยที่พร้อมในการขับเคลื่อนองค์กร

ทหารเกณฑ์ตอนอายุ 21 ที่กำลังฉกรรก์ มีความกล้า คนรุ่นใหม่ที่มาเสริมจะช่วยให้องค์กรเติบโต แต่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนกับคนรุ่นเก่า ที่เป็นผู้วางเป้าหมายการทำงาน ขณะที่คนรุ่นใหม่มาเสริมวิธีการทำงานในแบบดิจิทัล”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง