ศักยภาพดิจิทัลไทยจากWFH

ศักยภาพดิจิทัลไทยจากWFH
2 เมษายน 2563
740

รูปแบบการทำงานที่เรียกว่า Work from Home ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกำลังเป็นเหมือนห้องทดลองศักยภาพด้านดิจิทัลของประเทศไทย ที่ความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตจะเพิ่มสูงขึ้นหลายสิบเท่าตัว

รูปแบบการทำงานที่เรียกว่า Work from Home ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกำลังเป็นเหมือนห้องทดลองศักยภาพด้านดิจิทัลของประเทศไทย ที่ความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตจะเพิ่มสูงขึ้นหลายสิบเท่าตัว

หากสามารถสนับสนุนการใช้งานได้เป็นอย่างดีไม่มีสะดุด ขั้นตอนต่อไป ตาม “แผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลเพื่อรองรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส)นั้นก็น่าจะมีความเป็นไปได้

สำหรับแผนพัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลมีเป้าหมายหลักๆได้แก่ 1.การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล รวมทั้ง Digital Park สู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค เพื่อให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) แข่งขันได้กับต่างประเทศในการดึงดูดการลงทุนด้านดิจิทัลและ เทคโนโลยีฯ 

3.การสร้างโอกาสและเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 4. การยกระดับ digital skills ของ นักเรียน นักศึกษาและทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเร่งรัดการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล 5. ประชาชนเข้าถึงบริการดิจิทัลในราคาที่เป็นธรรม มีมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง