ธปท.ผ่อน17เกณฑ์ปฏิบัติ 'แบงก์-นอนแบงก์'รับโควิด 

ธปท.ผ่อน17เกณฑ์ปฏิบัติ 'แบงก์-นอนแบงก์'รับโควิด 
2 เมษายน 2563
739

 "ธปท."ออกประกาศผ่อนผัน "เกณฑ์ปฏิบัติ"17 รายการ หลังโควิด-19 ระบาด กระทบ “แบงก์-นอนแบงก์” ปฏิบัติตามกำหนดไม่ได้  ทั้งการนำส่งข้อมูลต่อแบงก์ชาติ  และการส่งใบแจ้งหนี้ช้า ย้ำหากส่งใบแจ้งหนี้ช้า จนลูกหนี้ผิดนัดชำระ ห้ามคิดดอกเบี้ยและค่าปรับ

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) แจ้งว่า ธปท.ได้ออกประกาศและส่งหนังสือเวียนถึงสถาบันการเงิน  ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์) และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ เพื่อผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธปท.ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ หรือโควิด-19

ธปท.ระบุว่า ด้วยสถานการ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มลุกลามและส่งผลกระทบในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน(นอนแบงก์) ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานหรือให้บริการได้ตามปกติ และไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ธปท.ในบางเรื่องได้ ธปท.จึงได้พิจารณาผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ เพิ่มเติม จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นๆ

โดยการผ่อนผันเกณฑ์ต่างๆมี 17 เรื่อง  เช่น ผ่อนผันให้สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการ สามารถส่งใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าน้อยกว่า 10วัน ก่อนถึงกำหนดชำระหรือหักบัญชี  แต่กรณีแจ้งหนี้ช้าและส่งผลให้ลูกหนี้ชำระหนี้หลังจากวันที่ครบกำหนด ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าปรับ

    

หากสถาบันการเงินและผู้ให้บริการนอนแบงก์ไม่สามารถแจ้งธปท. ตามระยะเวลากำหนด กรณีหยุดการให้บริการบางช่องทาง การย้ายสถานที่ทำงานต่าง เปลี่ยนแปลงขอบเขตต่างๆ ในการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆเป็นการชั่วคราว หรือ การรายงานแผนกลยุทธ์ของช่องทางต่อธปท. ผ่อนผันให้ผู้ให้บริการแจ้งธปท.เร็วที่สุด เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

นอกจากนี้ ยังผ่อนผันให้คณะกรรมการสถาบันการเงินชุดเดิม รักษาการจนกว่าจะสามารถขอมติแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้  อีกทั้งหากแบงก์ผู้ให้บริการไม่สามารถเสนองบการเงินต่อธปท.ได้ภายใน4เดือน นับจากสิ้นปีปิดบัญชี ผ่อนผันให้เสนองบทันทีเมื่อสถานการณ์ปกติ

ส่วนกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันภายใน 7วัน ผ่อนผันให้ชี้แจ้งกับผู้ร้องเรียนให้ทราบช้ากว่า 7วันได้ และต้องดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จและแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็ว

และหากสถาบันการเงิน ไม่สามารถประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการชำระหนี้ และหลักประกันได้ตามระยะเวลาที่ธปท.กำหนด ผ่อนผันโดยไม่ต้องกันเงินสำรองเพิ่มเติม และให้สถาบันการเงินประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวให้แล้วเสร็จเมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สำหรับแบงก์ที่ไม่สามารถทดสอบแผนฉุกเฉินการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และแผนฉุกเฉินด้าน IT (IT Disaster Recovery Plan)รายปีได้ ผ่อนผันสถาบันการเงินปฏิบัติตามเกณฑ์เร็วที่สุดเมื่อเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

ในส่วนการบันทึกเสียงสนทนาการเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านโทรศัพท์มือถือ อาจไม่สามารถบันทึกเสียงได้ โดยสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกระบวนการให้มั่นใจว่าการเสนอขายไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และมีกระบวนการจัดการกรณีมีเรื่องร้องเรียนจากการ เสนอขายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง