เทียบชัดๆ! 'SSF' 'SSF Extra' และ 'RMF' ต่างกันอย่างไร

เทียบชัดๆ! 'SSF' 'SSF Extra' และ 'RMF' ต่างกันอย่างไร
6 เมษายน 2563 | โดย ทีมกรุงเทพธุรกิจออนไลน์
6,876

ทำความรู้จัก กองทุนน้องใหม่ SSF (Super Saving Fund) หรือกองทุนรวมเพื่อการออม และกองทุน SSF Extra พร้อมเปรียบเทียบความต่างกับกองทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนรวมเพื่อการออม หรือ SSF และ SSF Extra ประเภทกองทุนน้องใหม่ ที่เริ่มเปิดขายอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนของไทย ที่ช่วยวางแผนการเงินการลงทุนในระยะยาว และสามารถนำมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้

"กรุงเทพธุรกิจ" พาไปทำความรู้กับกองทุนกลุ่มลดหย่อนภาษี ประเภทต่างๆ ให้เห็นจุดเด่น จุดด้อย เพื่อให้เหมาะสมกับการลงทุนของตัวเอง ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน

158573661657

  •  SSF Extra 

กองทุนรวมเพื่อการออมระยะยาวแบบพิเศษ SSF Extra (Super Saving Fund Extra) ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน เริ่มเปิดขายหน่วยลงทุนวันแรกเมื่อ 1 เม.ย. 63 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ในระยะแรกมีการเปิดขายทั้งหมด 13 บลจ. มีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน ดังนี้

- ซื้อได้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
- ต้องถือครองไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อแบบวันชนวัน 
- ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ
- มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 65% หมายถึงเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65%
- ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท 
- สามารถลดหย่อนภาษีได้เฉพาะปี 2563

  •  SSF 

กองทุนรวมเพื่อการออม หรือ SSF (Super Saving Fund) กองทุนเพื่อการออมที่ให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีที่ออกมาใหม่ เพื่อทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF ที่สิ้นสุดลงในปี 2562 ที่ผ่านมา มีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน ดังนี้

- ลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท ไม่จำกัดแค่หุ้นไทย แต่จะลงทุนใน ตราสารหนี้ กองทุนผสม กองทุนหุ้นต่างประเทศ มีนโยบายกว้างได้หมด
- ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีเต็ม นับจากวันที่ลงทุน (นับวันชนวัน) ยาวกว่า LTF แต่ยิ่งยาวยิ่งดี
- ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ
- ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี คือ ซื้อปีไหนลดหย่อนปีนั้น เหมือน LTF
- หักลดหย่อนได้ในปี 2563–2567 โดยลงทุนสูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (เมื่อรวม RMF + SSF + กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + กบข. + กอช. + ประกันบำนาญ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : รวมลิสต์กองทุน 'SSF' และ 'SSF Extra' เปิดขายแล้ว!

  •  RMF 

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF (Retiremant Mutual Fund) คือ กองทุนรวมประเภททส่งเสริมให้เกิดการออมเงินระยะยาวไว้สำหรับใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ซึ่งจะคล้ายๆ กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ของภาคเอกชน และกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) (Government Pension Fund) ข้าราชการ มีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน ดังนี้

- ลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท
- ถือครอง 5 ปี และ มีอายุครบ 55 ปี
- ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ
- ลงทุนต่อเนื่องทุกปี (อย่างน้อยปีเว้นปี)
- สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ในปีที่มีการลงทุน สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 15% แต่เมื่อรวม SSF + กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + กบข. + กอช. ไม่เกิน 500,000 บาท)

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักทรัพย์บัวหลวง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง