แม่ฮ่องสอน ประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถาน

แม่ฮ่องสอน ประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถาน
1 เมษายน 2563
2,562

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 22.00-04.00 น. และห้ามชาวต่างชาติต่างถิ่นเข้าเมือง หวังสกัดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นทุกขณะ

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกคำสั่งประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ 3) เนื่องด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในหลายอำเภอและมีแนวโน้มจะระบาดเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประชาชนวงกว้างและการควบคุมพื้นที่ ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้นเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง จึงมีคำสั่งดังนี้

1.ห้ามให้ประชาชน เข้า-ออก พื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนในเวลา 22.00-04.00 น. เว้นแต่ทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับการอนุญาต
2.ให้ผู้อาศัยใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้ามไม่ให้ออกนอกเคหสถาน ในเวลา 22.00-04.00 น.
3.ห้ามคนที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้าพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเด็ดขาดยกเว้น 3.1 ผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนประกาศนี้ 3.2 เป็นผู้ที่นายกรัฐมนตรีให้การยกเว้น 3.3 เป็นบุคคลในคณะทูต ต่างประเทศ
4.ผู้ที่มีสัญชาติไทยเดินทางมาจากกรุงเทพฯ และจังหวัดในปริมณฑลหรือจังหวัดที่เสี่ยงให้รายงานตัวกับ อสม.หรือผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ทุกราย เพื่อกักตัว 14 วันนับจากวันที่รายงานตัว
5.ให้ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พักต่างๆคัดกรองไข้ก่อนทุกครั้ง จัดทำทะเบียนคุมผู้บริการหากเป็นชาวต่างชาติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคทันทีหากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาทประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

สำหรับการออกประกาศคำสั่งดังกล่าว พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย เนื่องจากจะเป็นมาตรการเดียวที่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีคำสั่งประกาศเคอร์ฟิวออกมานั้น พบว่าที่หมู่บ้านต่าง ๆ ในเขต ต.ห้วยผา ซึ่งเป็นเส้นทางออกไปสู่จุดผ่อนปรนชายแดนช่องทางบ้านห้วยผึ้ง ปรากฏว่าในห้วงเวลากลางคืนหลังเที่ยงคืนไปแล้ว ราษฎรในหมู่บ้านพบเห็นมีรถจากต่างถิ่น วิ่งเข้า-ออก หมู่บ้านและมีการขนคน ซึ่งคาดว่าเป็นต่างด้าว จากจ.เชียงใหม่กลับเข้ามาเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศเมียนมา โดยคาดว่าจะอาศัยช่องทางธรรมชาติเดินหลบด่านเจ้าหน้าที่กลับไปยังเมียนมา โดยไม่แน่ใจว่ากลุ่มคนเหล่านั้นติดเชื้อโควิด-19 จากพื้นที่ จ.เชียงใหม่บ้างหรือไม่ เนื่องจาก จ.เชียงใหม่กำลังเป็นพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง