‘เซลส์ฟอร์ซ’ แนะกลยุทธ์ ‘เวิร์คฟรอมโฮม’ ยามวิกฤติ

‘เซลส์ฟอร์ซ’ แนะกลยุทธ์ ‘เวิร์คฟรอมโฮม’ ยามวิกฤติ
30 มีนาคม 2563
652

ความสำเร็จขององค์กรจะบรรลุผลได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจน

เซลส์ฟอร์ซแนะว่าอันดับแรก ให้สร้าง “ทัช พอยต์” หรือการสร้างปฏิสัมพันธ์ประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นองค์กรแม้จะไม่ได้เจอกันตัวต่อตัว อีกทั้งเป็นการให้ความมั่นใจกับพนักงานว่าพวกเขาจะได้รับการช่วยเหลือ และสนับสนุนในทุกเวลาที่ต้องการ

ทั้งนี้ การสร้างทัชพอยต์ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้สอบถามปัญหา หรือข้อสงสัยที่มีโดยตรง โดยสามารถทำได้แบบรายวัน หรือกำหนดวันเริ่มต้นสัปดาห์อย่างวันจันทร์ให้เป็นวันสำหรับการทำทัชพอยต์ให้กับพนักงานในทีมทุกคน ด้วยวิธีการที่สะดวก ไม่ว่าจะเป็นปารประชุมสาย วีดิโอคอล ฯลฯ

เป้าหมาย’ชัดเจน

อันดับต่อมา “ประชุมฟีดแบค” การประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโปรเจ็ค หรืองานที่พนักงานทำอยู่แบบรายสัปดาห์จะช่วยสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ทีมต้องทำงานกันต่างสถานที่

ทั้งนี้ การประชุมเพื่อให้ฟีดแบ๊คแบบรายสัปดาห์ยังเป็นโอกาสอันดีให้กับหัวหน้าทีมหรือเจ้านายในการเสนอแนะไอเดีย ระดมความคิดของสมาชิกในทีม ให้ข้อมูล ให้กำลังใจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างคนในทีม ซึ่งวันศุกร์เป็นวันที่เหมาะสำหรับการประชุมให้ความคิดเห็นรายสัปดาห์เป็นอย่างยิ่ง

ที่สำคัญควรมีมีเป้าหมายที่ชัดเจนให้ทีมงาน ความสำเร็จขององค์กร หรือทีมที่ต้องทำงานต่างสถานที่กันนั้น จะบรรลุผลได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพเมื่อเจ้านาย หรือหัวหน้าทีม มีเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับคนในทีม 

ขณะที่ การแสดงความต้องการที่ชัดเจน บอกเป้าหมาย และกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบให้ทีมงานจะช่วยสร้างความเข้าใจให้พนักงานได้โดยไม่มีข้อสงสัย พนักงานทำงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งการให้ความต้องการหรือเป้าหมายที่ชัดเจน อาจทำได้โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน 

เช่น มอบหมายงานให้แบบเป็นรายสัปดาห์ โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่า งานนั้นคืออะไร ต้องเสร็จเมื่อใด สามารถเอาข้อมูลได้จากที่ไหน, กำหนดชื่อผู้มีส่วนรับผิดชอบงานอย่างชัดเจน, ให้ข้อมูลพื้นฐานในรูปแบบถามตอบเพื่อพนักงานจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาขั้นต้น ,ให้ชื่อและช่องทางการติดต่อที่ชัดเจนหากพนักงานมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อได้โดยสะดวก

ที่สำคัญมีความโปร่งใสชัดเจนให้มากเท่าที่จะทำได้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการตัดสินใจในสถานการณ์ที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วด้วยความโปร่งใสชัดเจนในการทำงานนอกสถานที่เป็นกลยุทธ์ที่จำเป็นเพราะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็วหากพนักงานอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพึ่งพาการตัดสินใจ

“ความโปร่งใส ชัดเจน เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม นอกจากจะสร้างความรื่นไหลในการทำงานแล้วยังเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความรู้ให้พนักงานทั้งองค์กรด้วย”

ดิจิทัลเพิ่มความสำเร็จ

ที่ขาดไม่ได้ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์สำหรับการสื่อสารและการร่วมมือ การสื่อสารและความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม หรือพนักงานในองค์กรเมื่อทำงานต่างสถานที่เป็นสิ่งสำคัญ และควรทำเป็นประจำเพื่อสานสัมพันธ์ในหมู่ทีมงาน อัพเดทความคืบหน้าของงานที่ทำอยู่

เช่น คุยกันแบบเห็นหน้า เมื่อมีการทำงานจากต่างสถานที่ในหมู่พนักงาน องค์กรควรจัดให้มีระบบการประชุมแบบเห็นหน้าหรือวีดิโอคอลล์เพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วม

นอกจากนี้ ใช้เครื่องมือสำหรับทำงานเอกสารร่วมกัน ปัจจุบันมีโปรแกรม หรือแอพลิเคชั่นที่ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานด้านเอกสารร่วมกันได้ ทั้งยังมีราคาที่ไม่สูงนัก การมีเครื่องมือที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงาน เนื่องจากพนักงานสามารถสร้าง ปรับแต่ง แก้ไข ใส่ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในชิ้นงานได้พร้อมๆ กัน

พร้อมกันนี้ ใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ วันนี้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสมาชิกในทีม 

ขณะเดียวกันแพลตฟอร์มเหล่านี้ยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารหลักที่ทำได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการประชุมแบบวีดิโอไม่สามารถทำได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง