TOA แจ้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ยื่นหนังสือลาออก

TOA แจ้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ยื่นหนังสือลาออก
26 มีนาคม 2563
1,411

'ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)" แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบว่านายประกรณ์ เมฆจำเริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 ได้รับทราบว่านายประกรณ์ เมฆจำเริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และเห็นสมควรมอบหมายให้นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดูแลงานซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง