เจ้าสัวเจริญ ส่งบริษัทในเครือ SEG จ่อเทคโอเวอร์ INSURE

เจ้าสัวเจริญ ส่งบริษัทในเครือ SEG จ่อเทคโอเวอร์ INSURE
26 มีนาคม 2563
4,463

"อินทรประกันภัย" แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการจากบริษัทย่อยของบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEG ซึ่งมีคุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ INSURE แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2563 บริษัทได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท จากบริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด (ผู้ทำคำเสนอซื้อ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEG ที่ถือหุ้นอยู่สัดส่วน 99.99% โดยมีหุ้นที่เสนอซื้อจำนวน 10 ล้านหุ้น หรือสัดส่วน 100% ของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคาหุ้น 35.00 บาทต่อหุ้น หรือมูลค่ารวมประมาณ 350 ล้านบาท ขณะที่คาดว่าจะสามารถยื่นคำเสนอซื้ออย่างเป็นทางการในวันที่ 7 เม.ย.2563

ทั้งนี้ในหนังสือแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการระบุหมายเหตุว่า คุณเจริญ สิริวัฒนภักดีและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดีเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEG และผู้ประกาศเจตนา ซึ่งเป็นผลให้คุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดีมีหน้าที่ต้องเปิดเผยการถือหุ้นในกิจการ

ขณะที่บริษัท ทีซีซีแลนด์ จำกัด (TCC Land) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกิจการของ INSURE ในสัดส่วน 67.82% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ (ซึ่งมีผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้าย (Ultimate Shareholders) คือ คุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดีในสัดส่วน 100%) ไม่เป็นบุคคลตามมาตรา258 ของ SEG และผู้ประกาศเจตนา ดังนั้นคุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดีจึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยการถือหุ้นในกิจการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง