AAV - ถือ

AAV - ถือ
26 มีนาคม 2563 | โดย บล.เคจีไอฯ
208

ปีที่เลวร้ายที่สุด

Event

อัพเดตแนวโน้มธุรกิจ ปรับลดประมาณการ และราคาเป้ าหมาย

lmpact

ปรับลดประมาณการลงอีกจากผลกระทบของ COVID-19

เรายังคงมองลบกับผลกระทบจาก COVID-19 ต่อแนวโน้มผลประกอบการของ AAV ในปี 2563 เพราะมีการปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศมากขึ้น และรัฐบาลก็มีนโยบายจะลดการเดินทางในประเทศ ดังนั้นเราจึงปรับลดประมาณการผู้โดยสารเส้นทางระหว่างประเทศปีนี้ลง 40% YoY เหลือ 6.24 ล้านคน และปรับลดประมาณการผู้โดยสารเส้นทางในประเทศปีนี้ลง 25% YoY เหลือ 8.85 ล้านคน โดยเราได้ปรับลดเป้าผู้โดยสารทั้งหมดในปีนี้ลงเหลือ 15.1 ล้านคน (-32.0% YoY) และปีหน้าเหลือ 16.6 ล้านคน(+10.0% YoY) เราคาดว่ารายได้ของ AAV ในปี 2563 จะอยู่ที่ 2.6 หมื่นล้านบาท (-35.3% YoY, -26.5%จากประมาณการเดิม) และปี 2564 จะอยู่ที่ 2.95 หมื่นล้านบาท (+13.3% YoY, ลดลงจากประมาณการเดิม 27.6%) เนื่องจากเราปรับลดสมมติฐานอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยปี FY63F ลง 5% ก่อนที่จะปรับขึ้น 3%ในปี FY64F นอกจากนี้ เรายังคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงเหลือ 2.5% (จาก 4.5% ในปี 2562) ทั้งนี้ เราได้ปรับลดประมาณการปี 2563F เป็นขาดทุนสุทธิ 805 ล้านบาท (จากเดิมที่คาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 91 ล้านบาท) และปี 2564F เป็นกำไรสุทธิ 29 ล้านบาท (จากเดิมที่คาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 162 ล้านบาท)

ผลกระทบจากการนำมาตรฐานบัญชี TFRS16 มาใช้เป็นกลาง ๆ

ภายใต้มาตรฐานบัญชี TFRS 16 รายการเช่าจะถูกลงบัญชีโดยอิงตาม “สิทธ์ิในการใช้งาน” หมายถึง ตั้งแต่วันแรกที่ทำธุรกรรมเช่าจะมีภาระผูกพันทางการเงินที่จะต้องจ่ายค่าเช่าให้กับ lessor สำหรับสิทธิ์ในการใช้งานสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะไม่ถูกกระทบจาก TFRS 16 อย่างมีนัยสำคัญ (figure 7) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากจำนวนเครื่องบินใหม่แล้ว ค่าเสื่อมราคา และดอกเบี้ยรวมกันจะสูงกว่ายอด operating lease ในช่วงก่อนที่จะมีการนำมาตรฐานบัญชีใหม่นี้มาใช้ นอกจากนี้ อายุเครื่องบินเฉลี่ยในฝูงบินของ AAV ก็อยู่ที่ประมาณ 6.4 ปี ซึ่งเป็นค่า mean ของอายุการใช้งานทั้งหมดของเครื่องบินที่อยู่ระหว่าง 12-15 ปี หากมีผลกระทบที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกในรายการกำไรสะสมในปีนี้

เป็นสายการบินในประเทศที่จะรอดจากวิกฤติรอบนี้

เราคิดว่า AAV จะประคองตัวรอดได้ แม้ถูกกระทบจากการระบาดของ COVID-19 เมื่อสิ้นปี 2562 สัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนของบริษัทอยู่ที่ 0.85x ในขณะที่เราคิดว่า บริษัทจะไม่ประสบปัญหาทางการเงิน เนื่องจากสถานะทางการเงินยังเป็นบวกอยู่ที่ 198 ล้านบาท (สภาพคล่องรวม 5.3 พันล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่ 683 ล้านบาท และภาระหนี้ระยะสั้นอยู่ที่ 4.4 พันล้านบาท) หากประมาณการผู้โดยสารต่างชาติลดลง 60% YoY เราคาดว่า AAV จะมีขาดทุนสุทธิราว 966 ล้านบาทในปี 2563

Valuation & Action

เมื่อดูจากราคาหุ้น AAV เราคิดว่าได้สะท้อนแนวโน้มที่เป็นลบในปีนี้ไปแล้ว เราแนะนำให้ ถือ และให้ราคาเป้าหมายที่ 1.20 บาท (อิงจาก P/BV ที่ 0.3x เท่ากับ -3.0 S.D.)

Risks

การระบาดของ COVID-19 เศรษฐกิจถดถอย ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองรอบใหม่ของไทย หรือ เกิดเหตุก่อการร้ายครั้งใหญ่

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง