ศูนย์โควิด-19 แถลงบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อนองค์กรพร้อมกัน

ศูนย์โควิด-19 แถลงบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อนองค์กรพร้อมกัน
26 มีนาคม 2563
1,367

โฆษก ศูนย์โควิด-19 แถลงบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อนองค์กรพร้อมกัน

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ในฐานะโฆษกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน โควิด-19 (ศบค.) กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการประชุมวาระแรกของศูนย์ (ศบค.) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นายกฯ กล่าวในที่ประชุมว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดำเนินมาถึงจุดที่รัฐบาลจำเป็นต้องใช้การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อระดมทรัพยากรทางการบริหารและสรรพกำลังของทุกหน่วยงาน รวมถึงข้อกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อหยุดยั้งการระบาดควบคู่กับการบรรเทาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสิ่งที่เกิดขึ้น ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญยิ่งที่จะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไม่ให้มีการขยายตัวไปถึงจุดที่ควบคุมรองรับไม่ได้พร้อมกับให้แนวทางในการทำงานของศูนย์ 6 ข้อได้แก่

1. ให้ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละด้านเสนอแผนและรายละเอียดแนวทางปฏิบัติตามพระราชกำหนดหน้าที่ต่างๆ ในแต่ละด้าน

2. ให้มีการบูรณาการจัดระบบการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม

3. ให้มีการบูรณาการจัดระบบการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกาศนี้กับประชาชนในทุกสิ่ง และเสนอมาตรการแก้ปัญหาผลกระทบและบรรเทาช่วยเหลือเยียวยาด้วย

4. ให้ความเชื่อมั่นในระบบทางการแพทย์ที่เป็นความหวังอันสูงสุดของประชาชน มีการระดมสรรพกำลังบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดที่มีของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงภาคเอกชน นายกฯเน้นย้ำสิ่งสำคัญที่สุดคือ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สถานพยาบาล อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดที่ขาดแคลน โดยที่ต้องมีการประสานกับกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องข้อกฎหมายปัญหาอุปสรรคในการนำวัสดุเข้าประเทศ

5. ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ โดยมีการประสานข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการสื่อมวลชน พร้อมกับขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกช่องทาง รายงานในเรื่องความรู้ให้กับประชาชน โดยเฉพาะสิ่งที่องค์การอนามัยโลกเน้นย้ำคือ Social distancing หรือการเว้นระยะห่างของบุคคลในสังคมเพื่อยุติการระบาด

6. เรื่องงบประมาณโดยขอให้ส่วนราชการปรับแผนงานโครงการภาครัฐเพื่อเน้นการนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสาธารณสุข

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า ภาพรวมการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน นอกจากปลัดกระทรวงที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการแล้ว ยังมีรัฐมนตรีทุกกระทรวงทั้งภาคนโยบายและผู้นำทางด้านการปฎิบัติ สิ่งสำคัญที่เห็นเป็นรูปธรรมในวันนี้คือการมียุทโธปกรณ์ ที่สำคัญคือบุคลากรทางด้านสาธารณสุข อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหลาย ปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ถูกรายงานและหาแนวทางในการลดข้อจำกัดได้ถูกแก้ไขไปแล้วทั้งสิ้น นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางซึ่งจะมีการประชุมในทุกวันใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงเพื่อให้งานเกิดความกระชับและให้ทุกส่วนกลับไปปฏิบัติโดยร่วมประสานภารกิจกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือประชาชนทุกคนต้องให้ความร่วมมือในเรื่อง จะช่วยทำให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีและยุติการระบาดของโรคไปได้อย่างเร็วที่สุด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง