ก.ล.ต. ผ่อนผันบจ.แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสอบทานงบQ1/63ก่อนได้

ก.ล.ต. ผ่อนผันบจ.แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสอบทานงบQ1/63ก่อนได้
26 มีนาคม 2563
749

ก.ล.ต. เผยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 จนต้องเลื่อนจัดประชุมผู้ถือหุ้น สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2563 ของบริษัทก่อนได้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นประธานการประชุม มีมติให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ซึ่งรวมถึงบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อื่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จนทำให้ต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีออกไปและเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เข้าทำการสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2563 ของบริษัทก่อนได้ เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต.

ทั้งนี้บริษัทต้องเสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมที่จะมีขึ้นในครั้งถัดไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง