'การบินไทย' หนุนพนักงานเข้าโครงการผ่อนผันหนี้ หลังหยุดบินยาว พ.ค.นี้

'การบินไทย' หนุนพนักงานเข้าโครงการผ่อนผันหนี้ หลังหยุดบินยาว พ.ค.นี้
25 มีนาคม 2563
495

“การบินไทย” ออกมาตรการช่วยเหลือพนักงาน หลังหยุดบินยาวถึง พ.ค.นี้ เปิดช่องขอหนังสือรับรองการเป็นพนักงานผู้มีรายได้ลด เข้ามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ตามนโยบายรัฐบาล ขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฯ ลดผ่อนค่างวดเหลือเดือนละ 1 พันบาท

นายนเรศ ผึ้งแย้ม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังที่บริษัทฯ ได้ออกประกาศหยุดบินชั่วคราว จากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 และพบว่ามีพนักงานของบริษัทฯ ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากเป็นลูกหนี้สถาบันการเงิน ซึ่งต้องมีรายจ่ายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถยื่นขอหนังสือรับรองการเป็นพนักงานผู้ที่มีรายได้ลดลง สืบเนื่องจากวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจการบินของบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารในการยื่นขอผ่อนผันการชำระหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สถาบันการเงินตามมาตรการของรัฐบาล

โดยขณะนี้มีพนักงานมาขอหนังสือรับรองจำนวนมาก แต่พบว่ามีการประสบปัญหาติดขัดบ้าง เนื่องจากสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะปิดทำการตั้งแต่วันที่  27 มี.ค.นี้ อาจทำให้เกิดปัญหาขอหนังสือรับรองไม่ทัน สหภาพฯ จึงประสานขอให้สำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขยายเวลาขอหนังสือรับรองออกไปก่อน ซึ่งขณะนี้ได้ตอบรับที่จะขยายเวลาการเปิดสำนักงานออกไปเพื่อรองรับความต้องการพนักงาน

ขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทฯ ได้ออกประกาศล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา เรื่องมาตรการให้บริการในช่วงการระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นลูกหนี้ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ  โดยได้มีการผ่อนผันการชำระเงินต้นให้แก่สมาชิกที่เข้าโครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนด้วยความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. - 30 ก.ย. 2563 (หรือเท่ากับลดเงินเดือนด้วยความสมัครใจประมาณเดือนละ 30% ของฐานเงินเดือนตนเอง) ให้สามารถชำระเงินต้นค่างวดเหลือคงที่งวดละ 1,000 บาทต่อสัญญา(ไม่รวมดอกเบี้ย)เท่านั้น เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

ทั้งนี้ สหภาพฯ เห็นว่า สหกรณ์ควรขยายสิทธิ์ดังกล่าวให้ครอบคลุมสมาชิกที่เป็นลูกหนี้ทุกคนของบริษัทฯ ไม่เฉพาะลูกหนี้ในโครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือน เนื่องจากตั้งแต่เดือน เม.ย.นี้ พนักงานทุกคนที่มีอยู่กว่า 2 หมื่นคน ต้องยินยอมให้บริษัทลดเงินเดือนตัวเอง 25% ตามกฎหมายหลังจากบริษัทฯ ประกาศหยุดบิน โดยเบื้องต้นได้หารือร่วมกับสหกรณ์ฯ ขอให้มีการขยายสิทธิ์แล้ว 

นอกจากนี้ ประกาศสหกรณ์ฉบับดังกล่าว ยังมีการออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการถอนเงินของสมาชิก โดยระบุว่าเพื่อเฉลี่ยการทอนเงินให้สมาชิกมีเงินไว้ใช้จ่ายในภาวะวิกฤติ สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกถอนเงินได้คนละไม่เกิน 3 แสนบาทต่อเดือน ส่วนยอดเงินที่ขอถอนเกินกว่า 3 แสนบาทต่อเดือนหรือถอนเพื่อปิดบัญชี สหกรณ์ฯ จะรับคำขอถอนไว้ และพิจารณาทยอยจ่ายให้ตามสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ฯ จนครบยอดเงินฝากทุกบัญชีโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง