นครบาลเปิดทางรถสินค้ากว่า 4 พันคัน วิ่ง 24 ชม.ช่วงสถานการณ์โควิด-19

นครบาลเปิดทางรถสินค้ากว่า 4 พันคัน วิ่ง 24 ชม.ช่วงสถานการณ์โควิด-19
25 มีนาคม 2563
4,209

"นครบาล" เปิดทางรถกว่า 4 พันคัน ขนถ่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค วิ่ง 24 ชม.ช่วงสถานการณ์โควิด-19 บรรเทาความขาดแคลน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 25 มี.ค. ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ที่ดูแลงานด้านการจราจร เปิดเผยว่า วันนี้ ทางบช.น. ได้ประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์เพื่อกำชับการปฏิบัติงานตามนโยบายในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของทางรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) โดยให้มีการผ่อนผันการเดินรถ 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อ ขึ้นไปในเวลาห้าม เนื่องจากมีประชาชนซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคเป็นจำนวนมาก บางส่วนอาจมีการกักตุน ขณะเดียวกันทางรัฐบาลชี้แจงยืนยันว่า สินค้ามีเพียงพอ 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ค้าปลีกนั้น กลุ่มบริษัทผู้ค้าปลีก ก็ยืนยันด้วยเช่นกันว่า สินค้ามีเพียงพอ แต่ติดขัดการขนส่งสินค้าในช่วงเวลาเดินรถ ในเวลาอาจจะมีบางจังหวะทำให้สินค้าหมดจากห้างสรรพสินค้า อาจจะทำให้เห็นว่าสินค้านั้นขาด 

สมาคมผู้ค้าปลีก และบริษัทเซ็นทรัล ฟู๊ดรีเทล กรุ๊ป จึงได้ทำหนังสือขออนุญาตทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่อนผันให้รถบรรทุกทั้งรถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไป ขนส่งสินค้าทำการวิ่งตามช่วงเวลาที่ได้ที่การขออนุญาต ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยทั้ง 2 บริษัทมีรถรวมทั้งหมดประมาณ 3,800 กว่าคัน เพื่อบรรทุกสินค้าอุปโภคบริโภคมาเสริมในจุดบริเวณที่จำหน่ายสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง รวมระยะเวลา 1 เดือน

ส่วนจะมีการอนุญาตให้กับบริษัทเอกชนอื่นๆ หรือไม่นั้น รอง ผบช.น. กล่าวว่า จะมีการพิจารณาสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ซึ่งสมาคมผู้ค้าปลีกเป็นกลุ่มที่ขนาดค่อนข้างใหญ่มากแทบเป็นสินค้าหลักทั้งหมด ประกอบกับบริษัทเซ็นทรัล ฟู๊ดรีเทล กรุ๊ป รวมมีรถบรรทุกเกือบ 4,000 คัน ที่จะมีการเอกสารที่อยู่หน้ารถสามารถตรวจสอบได้มาจากทั้ง 2 กลุ่ม และหมายเลขทะเบียนระบุ ส่วนบริษัทอื่นก็ต้องดำเนินการทำเรื่องไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พิจารณาและออกเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้ 

"วันนี้ก็ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดทุกพื้นที่ให้ทราบนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมุ่งเน้นในการบริการประชาชนเป็นหลัก ส่วนจะซุ่มตรวจการส่งสินค้าอุปโภคบริโภคนั้น จากการประชุมหารือระหว่างสมาคมผู้ค้าปลีกและรัฐบาลก็มีความมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่า ผู้ขออนุญาตดังกล่าวทำการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน ส่วนสิ่งผิดกฎหมายเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทางตำรวจดำเนินตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว" รอง ผบช.น. กล่าว

ด้านพล.ต.ท.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผบ.ตร. กล่าวว่า การอนุญาตให้มีการผ่อนผันให้รถบรรทุกวิ่ง 24 ชั่วโมงนั้น มีการพิจารณาอนุญาตผ่อนผันกรณีเฉพาะรถบรรทุกขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ ของประชาชนที่ส่งให้กับทางซูปเปอร์มาเก็ต ที่มีการขออนุญาต ยกตัวอย่าง สมาคมค้าปลีก ทำหนังสือขอมาเพื่อจะได้บริหารการขนส่งอาหารให้ประชาชนได้ทัน หากไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องก็ยังมีการบังคับใช้กฎหมายตามเดิม 

ทั้งนี้ การขออนุญาตในการผ่อนผันช่วงเวลาการวิ่งรถบรรทุกดังกล่าว จะต้องมีเหตผลความจำเป็นเร่งด่วน เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเรื่องมาตรการโควิด-19 ของรัฐบาลเท่านั้น จึงอนุญาตให้มีการผ่อนการวิ่งรถบรรทุกตามช่วงเวลาดังกล่าวได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง