ตลท.เปิดเฮียริ่งเสนอให้อำนาจ‘บอร์ด’ตัดสินใจกรณีฉุกเฉิน

ตลท.เปิดเฮียริ่งเสนอให้อำนาจ‘บอร์ด’ตัดสินใจกรณีฉุกเฉิน
25 มีนาคม 2563
729

ตลท. เปิด “เฮียริ่ง” หวังให้อำนาจ “บอร์ดตลท.” ตัดสินใจกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยไม่ต้องผ่าน ก.ล.ต. เพื่อความคล่องตัว พร้อมเล็งเปิดไฟเขียวใช้ โปรแกรมเทรดิ้งหลัง “เซอร์กิตเบรกเกอร์” ได้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เปิดรับฟังความคิดเห็น(เฮียริ่ง) เรื่องการดำเนินการกรณีมีเหตุที่กระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากภาวะตลาดยังคงผันผวนรุนแรง ตลท.จึงเห็นควรปรับปรุงการดำเนินการ กรณีมีเหตุที่กระทบต่อตลาด(Market Disruption) เพื่อบังคับใช้เป็นมาตรการการชั่วคราวในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เช่นมีเหตุที่ทำให้ ตลท. หยุดทำการซื้อขาย หรือเหตุขัดข้องที่กระทบต่อการดำเนินงานของ ตลท.ตามปกติ เพื่อลดผลกระทบต่อตลาด ซึ่งปัจจุบันกระบวนการในการแก้ไขเกณฑ์ ใช้เวลาค่อนข้างนาน และต้องผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ทำให้ไม่คล่องตัว และอาจไม่ทันการณ์ นอกจากนี้ ตลท. ได้ทบทวน triggersของ circuit breaker และระยะเวลาการหยุดซื้อขายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหุ้นต่างประเทศ

ตลท. ขอเสนอให้ในกรณีเกิด Market Disruption ที่อาจกระทบต่อสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวม คณะกรรมการตลท. สามารถปรับปรุงเกณฑ์และบังคับใช้เป็นมาตรการชั่วคราว โดยสามารถพิจารณากำหนดระยะเวลาบังคับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ คือ กรณีเหตุการณ์ที่เข้าข่าย Market Disruption ซึ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องกำหนดมาตรการชั่วคราว เช่นมีเหตุที่ทำให้ ตลท. หยุดทำการซื้อขาย เช่น Circuit Breaker Triggered หรือ มีเหตุขัดข้องที่กระทบต่อการดำเนินงานของตลท.ตามปกติ เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย เช่น โรคระบาด แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือเหตุการณ์อื่นที่น่าจะเป็นอันตรายต่อพนักงาน, ผู้ติดต่อกับ ตลท. และเหตุการณ์ที่สืบเนื่องจากนโยบายของหน่วยงานราชการ,หน่วยงานกำกับดูแลที่ส่งผลต่อการซื้อขายและการดำเนินงานตามปกติของ ตลท. เช่น ประกาศภาวะฉุกเฉิน

ส่วนเกณฑ์ที่ ตลท.อาจปรับปรุงและบังคับใช้เป็นมาตรการชั่วคราว เพื่อจัดการบรรเทาผลกระทบจาก Market Disruption คือ การปรับราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด( Ceiling & Floor )รายหลักทรัพย์หรือทั้งตลาด,การปรับเปลี่ยน Tick size, การปรับเกณฑ์การขายชอร์ต เช่น การห้ามหรือจำกัดการขายชอร์ตรายหลักทรัพย์หรือทั้งตลาด การปรับเกณฑ์ราคา,การเปลี่ยน Trading methods (Auto-match vs Call auction vs Block trade) รายหลักทรัพย์หรือทั้งตลาด,การแก้ไขอัตราหลักประกันในบัญชีเงินสดและบัญชีMargin,การห้ามหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้Program trading

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง