ปธ.ฎีกา สั่งเลื่อนประชุมใหญ่ศาลฎีกา ลดเสี่ยงโควิด

ปธ.ฎีกา สั่งเลื่อนประชุมใหญ่ศาลฎีกา ลดเสี่ยงโควิด
24 มีนาคม 2563
775

 "ไสลเกษ" ปธ.ฎีกา ให้เลื่อนนัดประชุมใหญ่รอบ 25 มี.ค.ก่อนจนกว่าสถานการณ์โควิดดีขึ้น หรือมีเหตุสมควร

ผู้สื่อข่าวรานยงานว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ได้ลงนาม เลื่อนนัดหมายประชุมใหญ่ครั้งที่ 6/2563 ในวันพุธที่ 25 มี.ค.นี้ ออกไปก่อน เนื่องห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา เป็นสถานที่ปิดอากาศถ่ายเทจากด้านนอกน้อย มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะมีการแพร่กระจายและการติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยในการประชุม คณะทำงานบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease: Covid-19) ในศาลยุติธรรม ครั้งที่ 1/ 2563

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.63 ร.อ.นพ.นิมิต ประสิทธิ์ดำรง และผู้แทนจากกรมควบคุมโรค ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับการแพร่กระจายและการติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมให้คำแนะนำว่าหากมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการจัดประชุมก็ควรใช้ห้องที่มีอากาศแบบถ่ายเท ,  มีที่นั่งเว้นระยะห่างประมาณ 2 เมตร , มีจุดคัดกรองก่อนเข้าห้องประชุม , มีการสอบถามประวัติการเดินทาง ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวเป็นเพียงแค่ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายและการติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด-19 เท่านั้น อีกทั้งในขณะนี้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง และได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลงวันที่ 23 มี.ค.63 ข้อ 6 ซึ่งได้ขอความร่วมมือภาครัฐ , รัฐวิสาหกิจ , เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม , สัมมนา , อบรม

ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในศาลฎีกา และเป็นการลดภาวะความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเห็นสมควรเลื่อนนัดประชุมใหญ่ครั้งที่ 6/ 2563 ดังกล่าวไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเรียกประชุมใหญ่ตามที่เห็นสมควร โดยจะนำวาระที่จะเข้าประชุมในวันดังกล่าวไปเป็นวาระในการประชุมครั้งต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง