SPCG ทุ่มเงิน 250 ลบ. ลุยซื้อหุ้นคืน 14 ล้านหุ้น

SPCG ทุ่มเงิน 250 ลบ. ลุยซื้อหุ้นคืน 14 ล้านหุ้น
24 มีนาคม 2563
645

"เอสพีซีจี"แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บอร์ดไฟเขียวโครงการซื้อหุ้นคืน วงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท หรือจำนวนหุ้นซื้อคืนไม่เกิน 14.02 ล้านหุ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.-30 ก.ย.63

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน วงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท หรือจำนวนหุ้นซื้อคืนไม่เกิน 14.02 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1.44% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีระยะเวลาซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.-30 ก.ย.2563

ทั้งนี้เหตุผลในการซื้อหุ้นคืนนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นต่อสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการทำกำไรของ
บริษัทในอนาคต และทำให้สภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ราคาหุ้นในอนาคตสามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทได้ รวมถึงเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิ (EPS)ของบริษัทอีกด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง