เปิดแผน'คิวอีไม่จำกัดวงเงิน'ของเฟด

เปิดแผน'คิวอีไม่จำกัดวงเงิน'ของเฟด
24 มีนาคม 2563
1,212

ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (เฟด) ออกแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ (23 มี.ค.) ระบุถึงความจำเป็นของสถานการณ์ในปัจจุบันที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำลังสร้างความเดือดร้อนทั่วทั้งโลกรวมทั้งสหรัฐ เฟดจึงออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรับมือ

เฟด จึงประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ ซึ่งถือเป็นการดำเนินการแทรกแซงตลาดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เฟดเคยดำเนินการมา เป้าหมายหลักเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบและจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว

เฟด พร้อมที่จะนำทุกเครื่องมือที่มีอยู่มาช่วยเหลือครัวเรือนชาวอเมริกัน ภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจภาครวมของสหรัฐฯที่กำลังเผชิญกับผลกระทบรุนแรง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการจ้างงาน รักษาสเถียรภาพของราคา และสเถียรภาพของระบบการเงิน เฟดจึงตัดสินใจประกาศใช้มาตรการเหล่านี้

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของตลาด และความมีประสิทธิภาพในการใช้นโยบายการเงิน ท่ามกลางสภาวะทางการเงินและเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟด (เอฟโอเอ็มซี) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ค้ำประกันของภาครัฐ (Agency MBS) ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) ในวงเงินไม่จำกัด ก่อนหน้านี้ เอฟโอเอ็มซี เคยประกาศจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลวงเงินอย่างน้อย 500,000 ล้านดอลลาร์ และจะซื้อ MBS อย่างน้อย 200,000 ล้านดอลลาร์

เพื่อสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้กับนายจ้าง ผู้บริโภค และธุรกิจต่างๆ เฟดจะระดมวงเงินเพื่อการนี้ 300,000 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนหนึ่ง (30,000 ล้านดอลลาร์) จะมาจากกองทุนสเถียรภาพ (ESF) ของกระทรวงการคลัง

เพื่อเป็นการช่วยเหลือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็นผู้จ้างงาน เฟดจะตั้งกองทุนขึ้นมา 2 กองทุนเพื่อสนับสนุนการให้กู้แก่บริษัทเอกชนรายใหญ่ โดยกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมานี้จะเข้าซื้อหุ้นกู้ของภาคเอกชนทั้งในและนอกตลาด

เพื่อสนับสนุนการปล่อยกู้แก่ครัวเรือนและธุรกิจรายย่อย เฟดจะตั้งกองทุนขึ้นมาสนับสนุนการปล่อยกู้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งรวมถึงเงินกู้เพื่อการศึกษา เงินกู้ซื้อรถยนต์ เงินกู้บัตรเครดิต เงินกู้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจรายย่อย (Small Business Administration: SBA)

สนับสนุนการให้กู้ในระดับท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการขยายขอบเขตโครงการเงินกู้กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Mutual Fund Liquidity Facility :MMLF) และโครงการซื้อตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Funding Facility : CPFF)

นอกเหนือจากมาตรการข้างต้น เฟด ยังมีแผนจะประกาศจัดตั้งโครงการปล่อยกู้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้ชื่อโครงการ Main Street Business Lending Program ในเร็วๆนี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: