คนไทยต้องรู้ทัน COVID-19

คนไทยต้องรู้ทัน COVID-19
25 มีนาคม 2563
3,303

เพจ Anti-Fake News Center Thailand ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โพสต์ข้อความให้ความรู้ 6 ข้อ เกี่ยวกับโรคโควิด-19

เช่น เชื้อแพร่กระจายผ่านอากาศได้ (airborne) ความจริงจะแพร่ผ่านละอองเสมหะ (droplets) ผู้รับเชื้อต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ไอ จามระยะน้อยกว่า 90 ซม. และต้องสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะเข้าทางเยื่อปาก จมูก ตา

หน้ากากผ้ากันเชื้อไม่ได้ แต่เป็นทางเลือกหนึ่งประชาชนที่ไม่ป่วย ใช้เมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ลดการปนเปื้อน ละอองฝอยจากการไอจามได้ เชื้อ COVID-19 ป้องกันไม่ได้ ทั้งๆ ที่ป้องกันได้ ด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น และปฏิบัติตามคำแนะนำ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

นอกจากนี้ยังมี สธ.ปิดข่าว ปิดจำนวนผู้ติดเชื้อ ความจริงมีแถลงข่าวเป็นประจำทุกวันเพื่อให้ประชาชนรู้ เข้าใจสถานการณ์ และรู้จักป้องกันตนเอง

การกลั้นหายใจตรวจกำรติดเชื้อที่ปอดด้วยตัวเอง ซึ่งปกติแล้วการตรวจปอดมีการอักเสบจากการติดเชื้อหรือไม่นั้น จะต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยโรค

ส่วนการดื่มน้ำร้อน ทานขิง กระเทียม พริก ป้องกัน COVID-19 ขณะนี้ยังไม่มีผลการศึกษาทางการแพทย์ที่สามารถยืนยันได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง