แผน 'อีอีซี' สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

แผน 'อีอีซี' สู่สังคมคาร์บอนต่ำ
19 มีนาคม 2563
234

นโยบายดำเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ปี 2563  ที่มีประชากรทั้งหมดในอีอีซีประมาณ 3.4 ล้านคน จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดี

นโยบายดำเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ปี 2563  ที่มีประชากรทั้งหมดในอีอีซีประมาณ 3.4 ล้านคน จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดี

ในส่วนของการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน แบ่งเป็นด้านการสาธารณสุขถ้วนหน้า ทุกคน ทุกชุมชน ประชาชนทุกกลุ่มต้องเข้าถึงระบบประกันสุขภาพได้ โรงพยาบาลไม่แออัด ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้สะดวก รวดเร็ว การวินิจฉัยแม่นยำ ถูกต้อง ด้านการพัฒนาเมือง จะเน้นกำกับผังเมือง และสิ่งแวดล้อมด้วยพลังสตรี โดยใช้เครือข่ายสตรีกรมพัฒนาชุมชน

เป้าหมายการทำงานทั้งหมดเพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมไม่สร้างของเสีย หรือ Circular Economy ประกอบด้วยการพัฒนาต้นแบบกำจัดขยะครบวงจร ขยะเกิดใหม่ และสะสมในพื้นที่ต้องหมดไปใน 12 ปี

แม้ผลของการพัฒนาของอีอีซีจะก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจำนวนมากแนะอาจตามมาด้วยมลพิษ หรือ ที่เรียกว่า คาร์บอนต่างๆ มากขึ้น แต่แผนการพัฒนาที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการดูแลไม่ให้เกิดของเสีย นั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงของอีอีซี หรือ การเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง