ศาล เลื่อนจัดค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 10 เลี่ยงโควิด-19

ศาล เลื่อนจัดค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 10 เลี่ยงโควิด-19
18 มีนาคม 2563
508

"โฆษกศาลยุติธรรม" เผยจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด ต้องเลื่อนจัดค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 10 ไม่มีกำหนด

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมจัดค่ายต้นกล้าตุลาการ (รุ่นที่ 10) ออกประกาศคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมจัดค่ายต้นกล้าตุลาการ (รุ่นที่ 10) เรื่องแจ้งเลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมจัดค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 10 ระบุว่า ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรม กำหนดจัดกิจกรรมจัดค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 1 พ.ค.63 เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็น และแนวทางการศึกษาต่อในวิชาชีพกฎหมายนั้น เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบการระบาดในประเทศไทยเป็นวงกว้างและเพิ่มมากขึ้น

โดยเมื่อวันที่ 17 มี.ค.63 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณางดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก เพื่อเป็นการลดสภาวการณ์ความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคดังกล่าว คณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมจัดค่ายต้นกล้าตุลาการ (รุ่นที่ 10) พิจารณาโดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกด้านแล้ว จึงเห็นสมควรแจ้งเลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมจัดค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 10 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย

ทั้งนี้ การกำหนดวันจัดกิจกรรมใหม่ คณะทำงานฯ จะสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมประกอบการพิจารณาด้วยและผู้ที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว สามารถยืนยันสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกครั้ง จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการต้นกล้าตุลาการ เป็นการเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและการดำเนินงานของศาลยุติธรรม เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้เป็นเกราะปกป้องสิทธิและเสรีภาพให้แก่ตนเอง ในโครงการยังมีการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในวิชาชีพกฎหมายอีกด้วย ซึ่งเยาวชนจะได้ใช้เวลาช่วงเข้าค่าย 6 วัน 5 คืน เพื่อเรียนรู้และค้นหาตัวเองว่าเหมาะกับวิชาชีพนักกฎหมายหรือไม่

ในขณะเดียวกันยังมีการนำวัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรมจริยธรรมที่งดงามของศาลยุติธรรมและสังคมไทย เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต การทำงานเพื่อสังคม การเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง มาสอดแทรกในกิจกรรมให้เยาวชนนำไปปรับใช้ในชีวิต เพื่อให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคม เนื่องจากเห็นว่าการบ่มเพาะและการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้ผู้คนในสังคมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน อย่างปกติสุข

ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ จะต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุระว่าง 15-18 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ

158452920940

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง