มท.1 ถกผู้ว่าฯทั่วประเทศ กำชับใช้อำนาจตามกฎหมายเต็มที่สกัดโควิด-19

มท.1 ถกผู้ว่าฯทั่วประเทศ กำชับใช้อำนาจตามกฎหมายเต็มที่สกัดโควิด-19
17 มีนาคม 2563
1,120

มท.1 ขานรับนโยบายรัฐบาล ประชุมด่วนผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เร้น ผู้ว่าฯทั่วประเทศ กำชับใช้อำนาจตามกฎหมายเต็มที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้าน "นิพนธ์" ย้ำเฝ้าระวังทุกจังหวัดรอยต่อชายแดนเพื่อนบ้านต้องคัดกรองเข้มงวด

เมื่อเวลา 16.30 น. วันนี้ที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมจากส่วนกลางผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 รวมถึงการออกมาตรการเพื่อลดการระบาดของโรคตามอำนาจหน้าที่และสถานการณ์ที่เหมาะสมโดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ร่วมการประชุม พร้อมถ่ายทอดสัญญาณการประชุมไปยังศาลากลางจังหวัดโดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพร้อมกันทั่วประเทศ

158445428630


สำหรับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นั้น การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้มีมติเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น  งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น จัดคอนเสิร์ต การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ กิจกรรมทางศาสนา และกีฬา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัค และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย

158445430367

เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ งดวันหยุดสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2563 ให้เลื่อนออกไปก่อน โดยจะชดเชยวันหยุดให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ให้ทุกหน่วยงานพิจารณามาตรการการทำงานที่บ้าน และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อจำกัด ดูแล การเคลื่อนย้ายที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาด หรือกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจำกัดพื้นที่เสี่ยงตามข้อมูลที่มีการแพ่รระบาดและแจ้งมาตรการที่จะดำเนินการต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทราบพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกวัน และให้มีหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในทุกอำเภอ เขต หมู่บ้าน 

158445430469

นายนิพนธ์ บุญญามณี เน้นย้ำว่า ขอให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรองประชาชน และกักกัน (Quarantine) ตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และตรวจตราให้เต็มที่ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง