โหวต 'อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์' ปธ.สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาครคนใหม่

โหวต 'อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์' ปธ.สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาครคนใหม่
17 มีนาคม 2563
240

มติเอกฉันท์ "อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์" นั่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร คนใหม่ สัญญาขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมท้องถิ่น ก้าวหน้าไกลต่างประเทศ

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดย ดร. อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร (คนปัจจุบัน) และประธานกรรมบริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด จัดจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่ผานมา 

มีมติเอกฉันท์เลือก นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ผู้บริหารบริษัท อนุสรณ์มหาชัยห้องเย็น จำกัด เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ประจำวาระ 2563-2565 ณ ห้องประชุมบริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาครที่ผ่านมา

อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ เผยถึงความรู้สึกที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติ และดีใจที่คณะกรรมการไว้ใจเลือกผมให้มาทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ ผมขอน้อมรับและขอให้สัญญาว่าจะสานต่อหน้าที่และจะใช้ประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปีมาขับเคลื่อนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดของเรา โดยจะเน้นทำงานร่วมกับภาครัฐบาลและสมาชิกทุกท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ”

158442671621

อย่างไรก็ตาม นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ อายุ 47 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมจาก United World College of South East Asia ประเทศสิงคโปร์ ระดับอนุปริญญาสาขาการตลาดจาก Portland Community College ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี-โท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รวมถึงกำลังศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปัจจุบันเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทในเครืออนุสรณ์กรุ๊ป ของตระกูลเตชะนิธิสวัสดิ์ รวมทั้งยังเป็นนายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย และผู้ทรงคุณวุฒิประมงนอกน่านน้ำ คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติอีกด้วย ปัจจุบันบริหารงานที่ บริษัท อนุสรณ์มหาชัยห้องเย็น จำกัด.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง