กต. ประสานช่องทางการทูต 'เมียนมา-ลาว-กัมพูชา' แก้หมอกควันข้ามแดน

กต. ประสานช่องทางการทูต 'เมียนมา-ลาว-กัมพูชา' แก้หมอกควันข้ามแดน
17 มีนาคม 2563
309

“กระทรวงการต่างประเทศ” ประสานช่องทางการทูตหารือประเทศเพื่อนบ้าน “เมียนมา-ลาว-กัมพูชา” คลี่คลาย “ปัญหาหมอกควันข้ามแดน” 

ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษหารือกระทรวงการต่างประเทศประสานช่องทางทางการทูต เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนนั้น

นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้มีการหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนทุกระดับในช่วงที่่ผ่านมา 

ขณะที่ นายกรัฐมนตรียังได้มีหนังสือถึงผู้นำของเมียนมา ลาว และกัมพูชาแล้ว เพื่อขอความร่วมมือในการร่วมกันควบคุมและจำกัดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดหมอกควันข้ามแดน โดยเฉพาะตามแนวชายแดนระหว่างสองประเทศด้วย 

ในส่วนของเมียนมา ได้ตอบรับจะให้ความร่วมมือในการควบคุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดหมอกควันข้ามแดน โดยรัฐบาลเมียนมาเอง ก็มีการดำเนินตามแผนบริหารจัดการเรื่องหมอกควันเป็นการเฉพาะด้วย ได้แก่ แผนปฏิบัติการแห่งชาติเมียนมา ว่าด้วยการควบคุมมลพิษข้ามแดน ปี 2563 -2564 (Myanmar's Action Plan for Transboundary Haze Pollution Control for the year 2020-2021) เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรุนแรงที่เกิดขึ้นขณะนี้ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง