WHAUP - ซื้อ

WHAUP - ซื้อ
16 มีนาคม 2563 | โดย บล.เคจีไอฯ
399

ท่ามกลางวิกฤติ ย่อมมีโอกาส

Event

Conference call

lmpact

เตรียมตัวพร้อมสำหรับสถานการณ์นํ้าที่วิกฤตในระยองและชลบุรี

กิจการของ WHAUP ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC (90% ของปริมาณยอดขายน้ำในประเทศในปี 2562) และบริษัทซื้อน้ำดิบประมาณ 80% จาก Eastern Water Resources Development and Management (EASTW.BK/EAST TB) ในขณะที่อีก 20% เป็นน้ำที่มาจากกรมชลประทาน และแหล่งน้ำภายในของบริษัท ทั้งนี้ EASTW และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีแผนจะบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง (Figure 1) และ WHAUP ก็กำลังเตรียมโครงการในระยะกลางถึงยาวเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตในช่วงที่เกิดภัยแล้ง เราประเมินว่าในกรณีเลวร้ายที่สุดที่ EASTW ไม่สามารถป้อนน้ำมาให้ WHAUP ได้เลย บริษัทจะสามารถส่งน้ำให้ผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่อไปได้นานหนึ่งเดือน ทั้งนี้ ในประมาณการของเราได้ใช้สมมติฐานที่อนุรักษ์นิยมแล้ว (ปริมาณน้ำดิบ และยอดขายให้ผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรม -5% YoY)

ปรับลดประมาณการกำไรจากธุรกิจหลักปี 2563 ลง 3.1% และปี 2564 ลง 1.2% เนื่องจาก DWTP (ธุรกิจนํ้าประปาในเวียดนาม)

เราปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี 2563-2564 ลง 3.1% และ 1.2% ตามลำดับเนื่องจากเราปรับลดสมมติฐานอัตราการใช้กำลังการผลิตของ DWTP ในปี 2563-64 ลงจากเดิมที่ 80% และ 85% เหลือ 65%และ 75% ตามลำดับเพื่อสะท้อนถึงการปรับสมมติฐานให้อนุรักษ์นิยมมากขึ้น (WHAUP คาดว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยในปี นี้จะอยู่ที่ 75%) นอกจากนี้ เรายังปรับประมาณการค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอีกเล็กน้อยหลังจากที่ WHAUP ออกหุ้นกู้ 3 พันล้านบาทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เวียดนามยังเป็นประเทศหลักที่จะสร้างการเติบโตให้กับ WHAUP

DWTP (ธุรกิจน้ำประปาในแถบฮานอย) มีกำลังการผลิตในปัจจุบันอยู่ที่ 109.5MCM ต่อปี ในขณะที่สามารถขยายโรงงานไปได้จนถึง 330MCM ต่อไป โดยบริษัทอาจจะทำการขยายกำลังการผลิตเฟสที่สอง (109.5MCM) ในช่วงปลายปี 2563-2564 ซึ่งคาดว่าจะใช้งบ CAPEX สำหรับเฟสที่สองประมาณ 600 ล้านบาท นอจากนี้ WHAUP ก็กำลังมองหาโอกาสในการพัฒนา หรือซื้อโครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศเวียดนามเพิ่มอีก

Valuation & Action

เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ WHAUP และให้ราคาเป้าหมาย DCF ปี 2563 ที่ 8.50 บาท เราเชื่อว่าราคาตลาดในปัจจุบันได้สะท้อนความเสี่ยงในการดำเนินงานจากภัยแล้งไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ราคาหุ้นในปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัท ในขณะที่ forward PER ปี 2563 ก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว -2 S.D. และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลก็น่าสนใจอยู่ที่ 6.5% ในปี 2563 และ 6.7% ในปี 2564

Risks

ความล่าช้าในการจัดสรรกำลังการผลิตใหม่, การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของทางการ, โรงไฟฟ้าหยุดผลิตไฟฟ้า, และความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการใหม่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags: