โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 238 นาย

โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 238 นาย
15 มีนาคม 2563
9,306

โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 238 นาย

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.63   เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โดยมีเนื้อหาระบุดังนี้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

1.พลเอก สมควร ทองนาค ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2.พลโท เกรียงศักดิ์ แย้มศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

3.พลโท คมศักดิ์ สาตรพันธ์ุ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

4.พลโท จิตรพล กัณฐวิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

5.พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

อ่านประกาศฉบับเต็ม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง