'อรรถวิชช์' กางรัฐธรรมนูญ ชี้ คนไทยมิสิทธิตรวจ 'โควิด-19' ฟรี ทั้ง รพ.รัฐ-เอกชน

'อรรถวิชช์' กางรัฐธรรมนูญ ชี้ คนไทยมิสิทธิตรวจ 'โควิด-19' ฟรี ทั้ง รพ.รัฐ-เอกชน
15 มีนาคม 2563
6,941

แกนนำผู้ก่อตั้งพรรคกล้า เสนอแนะแนวทางให้ใช้งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 96,000 ล้านบาท

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี แกนนำผู้ก่อตั้งพรรคกล้า เสนอแนะแนวทางให้ใช้งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 96,000 ล้านบาทบางส่วน อุดหนุนให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดไวรัสโควิด-19 เข้ารับการตรวจฟรี ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน โดยย้ำสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 47 ที่บุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

"ขณะนี้เวลาเราไปเข้าโรงพยาบาล ถ้าเกิดตรวจพบว่าเป็นโควิดก็รักษาฟรี แต่ถ้าเกิดตรวจแล้วไม่เป็นโควิดก็ต้องเสียเงินค่าตรวจ ซึ่งอยู่ราคาตั้งแต่ 6,000 6,500 7,500 บาท กินเงินถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือน ขณะที่มีคนรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทอยู่หลายสิบล้านคน จึงควรต้องจัดให้มีการตรวจโรคโควิดฟรี แต่หากงบประมาณของรัฐมีจำกัด และเพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นในโรงพยาบาลมากไป ก็ให้ตรวจฟรีเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น บริเวณที่มีโรคโควิดระบาด บุคคลในบริเวณนั้นก็ควรมีสิทธิ์ได้รับการตรวจโรคฟรีทั้งหมด จึงอยากให้รัฐบาลเร่งเปิดเป็นนโยบายให้มีการตรวจโรคโควิดฟรี จะเป็นการควบคุมโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ" นายอรรถวิชช์ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง