สธ.เล็งเอาผิด รพ.ปล่อย 'แมทธิว' กลับบ้าน ไม่รายงาน

สธ.เล็งเอาผิด รพ.ปล่อย 'แมทธิว' กลับบ้าน ไม่รายงาน
14 มีนาคม 2563
3,584

สธ.เล็งเอาผิด รพ.ปล่อย "แมทธิว" กลับบ้าน ไม่รายงานสธ. เล็งเอาผิด รพ.ปล่อย "แมทธิว" กลับบ้าน ไม่รายงาน กรมควบคุมโรค ชี้โทษ จำคุกและปรับ พร้อมชื่นชม “ผู้ป่วยดารา” กล้าบอกข้อมูล

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ระยะเวลาที่จะมีความเสี่ยงสำหรับคนอื่น คือเมื่อคนป่วยเริ่มมีอาการ สำหรับคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยลำดับที่ 82 เริ่มป่วย 11 มี.ค. ดังนั้น ตั้งแต่ 11-13 ขอให้ระวังและแยกตัวจากคนอื่น แยกของใช้ ยกเว้นคนมีไข้ ทางเดินหายให้มาพบแพทย์ มีบางส่วนที่เข้ามาขอตรวจ ซึ่งยังไม่พบเชื้อ อย่างไรก็ตาม หากติดเชื้อจะมีระยะประมาณ 5-7 วัน ดังนั้นแม้ตรวจครั้งแรกไม่พบก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ติดเชื้อ เพราะต้องติดตาม 14 วัน ขณะนี้ กำลังรวบรวมรายชื่อ ส่วนใครสัมผัสก่อนวันที่ 11 มี.ค. ค่อนข้างปลอดภัย

เมื่อถามว่ากรณีของดาราที่ป่วยนั้นมีการให้ข้อมูลว่าตรวจแล้วแพทย์ให้กลับมาที่บ้านถือว่าขัดแย้งกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ นพ.สุขุม กล่าวว่า ต้องตรวจสอบว่ารพ.นั้นเป็นไปตามมาตรฐานสถานพยาบาลหรือไม่ เพราะมีการอบรมซักซ้อมความเข้าใจแล้ว ถ้ามีไข้ ป่วย สงสัยถึงส่งตรวจแล้วมีผลตรวจยืนยัน กลับไม่ดูแลผู้ป่วยก็ต้องมาดำเนินการ 

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า มีการประกาศให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19  ผู้ป่วยฉุกเฉิน ทุกรพ.ต้องรับเข้าสู่การดูแลตามระบบ ยกเว้นเกินศักยภาพต้องประสานกรมควบคุมโรคในการรับส่งต่อ ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเข้าเกณฑ์ จะเข้ากลไกการจ่ายค่ารักษาให้ แต่ถ้าแค่กังวล แล้วไปขอตรวจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้ ตามกฎหมายเมื่อผู้ป่วยเข้ามาสถานพยาบาลต้องซักประวัติที่จุดคัดกรอง แล้วแยกไปที่ห้องแยกโรค จากนั้นต้องแจ้งกรมควบคุมโรคภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อรหัสการส่งแล็บเพื่อตรวจหาเชื้อ โดยตลอดเวลาที่ทำกระบวนการเหล่านี้ผู้ป่วยต้องอยู่ที่รพ. กลับบ้านไม่ได้ จนกว่าผลจะออกมาเป็นลบ หากปล่อยปละ ละเลย ให้คนไข้กลับบ้าน ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจะมีโทษทั้งจำ และปรับ 

ทั้งนี้ หากออกแลบมาว่าเป็นลบ แพทย์จะรักษาอาการป่วยที่เป็นอยู่ และเมื่อกลับบ้านแล้วจะให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตัว ส่วนถ้าผลออกมาเป็นบวก จะต้องตรวจยืนยันเพิ่มอีก 2 แลบ เมื่อผลตรวจยืนยันว่าเป็นบวกตรงกัน รพ.ต้องเก็บประวัติคนไข้ และคนที่เกี่ยวข้อง แจ้งผู้เชี่ยวชาญกรมควบคุมโรคเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวน ควบคุมโรคต่อไป 

 

ขณะที่ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำหรับการแจ้งหรือการรายงานโรคของสถานพยาบาลและห้องปฏิบัติการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กำหนดให้รพ.ที่ให้การดูแลผู้ป่วยแค่สงสัยก็จะต้องรายงานมาที่กรมควบคุมโรคภายใน 3 ชั่วโมง ซึ่งกรมได้พยายามกำชับรพ.ทุกแห่ง ทั้งรพ.รัฐและเอกชน หากรพ.ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทางกรมควบคุมโรคก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไป 

กรณีนี้จะต้องรายงาน 2 ส่วน คือ 1.รพ. แค่สงสัยแค่คิดที่จะตรวจตัวอย่างก็ต้องแจ้งภายใน 3 ชั่วโมง ซึ่งกรมควบคุมโรคจะไปดำเนินการกับรพ.ที่ไม่ได้แจ้งต่อไป และ2.ห้องปฏิบัติการที่รับตัวอย่างมาตรวจก็จะต้องแจ้งกรมควบคุมโรคภายใน 3 ชั่วโมง เช่นกัน ดังนั้นในระยะแรกเราได้พยายามกำชับ ทั้งรพ.และห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจได้ และระยะต่อไปจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากที่ใดรับตรวจแล้วไปรายงานมาที่กรมควบคุมโรค เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้เราสามารถติดตามผู้ป่วยและสถานการณ์ได้รวดเร็วเป็นจริงตามสถานการณ์รายวัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง