ร้องดีเอสไอรับสอบสวน 'ตู้คีบตุ๊กตา'

ร้องดีเอสไอรับสอบสวน 'ตู้คีบตุ๊กตา'
13 มีนาคม 2563
365

เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ ร้องดีเอสไอ รับสอบสวน "ตู้คีบตุ๊กตา" ปูดเปิดให้บริการเกลื่อนห้างสรรพสินค้านับ 1,000 ตู้ เข้าข่ายการพนัน

นายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน นายราเมศร ศรีทับทิม เลขานุการเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน และนายวันชัย พูลช่วย ผู้ประสานงานเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน พร้อมกลุ่มนักเรียน นักศึกษาจากหลายสถาบัน กว่า 30 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอให้รับคดีตู้คีบตุ๊กตาเป็นคดีพิเศษ เนื่องจากเข้าข่ายการพนัน โดยมี ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล ผอ.ศูนย์บริหารคดีพิเศษ เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน

นายณัฐพงศ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจตู้คีบตุ๊กตาในห้างสรรพสินค้า 92 แห่ง ในกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ลำปาง น่าน พะเยา สุรินทร์ อุบลราชธานี สระบุรี และพัทลุง พบตู้คีบตุ๊กตา ตู้คีบ ตู้ดัน ตู้ตัก เปิดให้บริการทั้งหมด 1,511 ตู้ เฉพาะในกรุงเทพฯ พบห้างสรรพสินค้า 49 แห่งให้บริการ 1,077 ตู้ แต่ไม่มีใบอนุญาต และไม่มีการควบคุมอายุของผู้เล่น ทั้งที่ตู้คีบตุ๊กตาเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ และยังเข้าข่ายการพนัน ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งกรมการปกครองมีนโยบายชัดเจนไม่ให้เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตให้มีการเล่นการพนันดังกล่าวโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ ยังอาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย ทั้งนี้ กลุ่มเครือข่ายฯได้สอบถามความเห็นประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เข้าใช้บริการ “ตู้คีบตุ๊กตา” จำนวน 1,004 คน กว่าร้อยละ 80 เคยมีประสบการณ์การเล่นตู้คีบตุ๊กตา และเกินกว่าครึ่งไม่ทราบว่าตู้คีบตุ๊กตาเป็นการพนัน

ด้านนายราเมศร กล่าวว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้น เครือข่ายฯ มีข้อเสนอต่อดีเอสไอ 4 ข้อ คือ 1. ขอให้ดีเอสไอรับประเด็นตู้คีบตุ๊กตาเป็นคดีพิเศษ และเร่งตรวจสอบตู้คีบตุ๊กตาที่เปิดให้บริการอยู่ในห้างสรรพสินค้า 2.ขอให้ตรวจสอบว่ามีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว หรือเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 3.ขอเรียกร้องไปยังผู้ประกอบการตู้คีบตุ๊กตา ให้ยุติการให้บริการตู้คีบตุ๊กตาและหยุดบิดเบือนข้อมูลความจริง สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเด็นตู้คีบตุ๊กตา และ4.ขอให้ประชาชนคนไทยช่วยกันสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแสตู้คีบตุ๊กตาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร.ต.อ.ปิยะ กล่าวว่า ภายหลังรับเรื่องแล้วจะตรวจสอบว่าสอบว่าอยู่ในอำนาจที่จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ โดย คดีในลักษณะดังกล่าวยังไม่เคยมีผู้ร้องเรียนเข้ามาที่ดีเอสไอ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง