ป.ป.ส. เผยความคืบหน้าปลด 'พืชกระท่อม' ออกจากบัญชียาเสพติด

ป.ป.ส. เผยความคืบหน้าปลด 'พืชกระท่อม' ออกจากบัญชียาเสพติด
12 มีนาคม 2563
1,348

ป.ป.ส. เผยความคืบหน้าปลดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด หวังเกิดประโยชน์ต่อประชาชน-ประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.63 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ ก่อนเข้าสู่ขั้นส่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา เพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย

เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวอีกว่า “ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นผลที่เกิดจากการริเริ่มและเสนอการปลดพืชกระท่อมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่การร่วมลงนาม (MOU) ในบันทึกข้อตกลงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการถอดพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งจากวันนี้ไป สำนักงาน ป.ป.ส. จะนำข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปได้ใน 3 ประเด็นคือ การป้องกันและดูแลไม่ให้เด็กและเยาวชนมาใช้ในทางที่ผิด การนำไปผลิตหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ และการมีผลต่อผู้ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรหรือยานพาหนะ นอกจากนี้ยังมีเรื่องการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าว เพื่อให้พืชกระท่อมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวย้ำว่า อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย พืชกระท่อมยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 การผลิต ปลูก นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครองหรือเสพพืชกระท่อม มีโทษตามกฎหมาย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง