พิบูลศักดิ์ ละครพล : บทกวี : รุ่ ง อ รุ ณ ที่ ฟ้ า ท อ แ ส ง สี ท อ ง

พิบูลศักดิ์ ละครพล : บทกวี : รุ่ ง อ รุ ณ ที่ ฟ้ า ท อ แ ส ง สี ท อ ง
15 มีนาคม 2563 | โดย พิบูลศักดิ์ ละครพล / กรุงเทพวันอาทิตย์
339

บทกวี และ การวาดภาพสีน้ำ โดย พิบูลศักดิ์ ละครพล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2560 จากคอลัมน์ 'ผ่านตามาตรึงใจ' ในเซ็คชั่น กรุงเทพวันอาทิตย์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563

รุ่ ง อ รุ ณ ที่ ฟ้ า ท อ แ ส ง สี ท อ ง

เรื่อง/ภาพ : พิบูลศักดิ์ ละครพล

[email protected] .com

-------------------------------------------------

แม้ฟ้าหม่นหมอกควันเข้าครอบคลุม

ไฟป่าสุม ไฟเมืองฉานทุกย่านถิ่น

ไม่ว่าเกิดเหตุร้ายใดในแผ่นดิน

อย่าสูญสิ้นความหวังกำลังใจ

คิดเสียว่า ฟ้าปรับเร่ง สมดุลโลก

ดับดินโศก คลายร้อนชื้น คืนค่าใหม่

มองให้เห็นแง่งามซ่อนความนัย

สูญเสียไป เพื่อได้รับ ปรับชีวิต

คืออย่างไร อยู่ให้ดี มีความสุข

เหตุแห่งทุกข์ โลภเลวร้าย สิ่งใดผิด

ร่วมมือกันตั้งรับปรับความคิด

ทุ่มอุทิศแก้ไขให้ดีงาม

จะปลอดภัย อยู่รอด ต้องแข็งแรง

โรคสำแดงชีพวิทยาอย่ามองข้าม

สายพันธุ์ไหนอ่อนแอแพร่โรคลาม

สิ้นเผ่าพงศ์ ลงชั่วยาม ตะวันยอ

คนฉลาด รู้เปลี่ยนปรับ รับมือสู้ ลมหายใจยังอยู่อย่าได้ท้อ

มืดมิดมนแค่ไหนก็ให้รอ  รุ่งอรุณที่ฟ้าทอแสงสีทอง

-  -

พ.ศ.ล.ค.พ.

๑๑/๐๒/๒๕๖๓

158400322365

ชื่อภาพ : วันที่ภูเขาหายไป 

สถานที่ : บ้านทุ่งดาว อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

เทคนิค : สีน้ำบนกระดาษ

ขนาด : ๒๑ x ๒๙ เซนติเมตร

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง