4 มาตรการเอาผิด 'ผีน้อย' ไม่กักตัว ต้องเจอบทลงโทษอะไรบ้าง?

4 มาตรการเอาผิด 'ผีน้อย' ไม่กักตัว ต้องเจอบทลงโทษอะไรบ้าง?
11 มีนาคม 2563 | โดย กมลรัตน์ วงษ์คำ​, กราฟิก: ชลธิชา กุสุมาลย์
7,054

รู้หรือไม่? 'ผีน้อย' ที่เดินทางมาจากเกาหลีแล้วไม่ยอมกักตัวเอง หรือหลบหนีไม่เข้ากระบวนการกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จะต้องเจอบทลงโทษทางกฎหมายทั้งจำคุก ทั้งปรับเป็นเงินมากถึงหลักแสนบาท!

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของ "COVID-19" ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก หนึ่งในประเทศที่พบการระบาดหนักเข้าระยะที่ 3 ก็คือ "เกาหลีใต้" เรียกว่าเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียว และไม่ได้กระทบเฉพาะประชาชนคนเกาหลีเท่านั้น แต่กับกลุ่มผู้ค้าแรงงานผิดกฎหมายชาวไทย หรือ "ผีน้อย" ก็หวั่นเกรงกับการระบาดรุนแรงครั้งนี้ด้วย จนเกิดเหตุการณ์ร้องขอความช่วยเหลือและทยอยเดินทางกลับมาประเทศไทย

ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงของการระบาด "โควิด-19" จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของภาครัฐ โดยจะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อขยายวงกว้างในประเทศไทย แต่ก็ยังมี "ผีน้อย" จำนวนหนึ่งที่หนีการกักตัว หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ไม่กักตัว 14 วัน, ออกไปปะปนฝูงชนในที่สาธารณะ, ออกไปใช้บริการร้านอาหาร, ไปเที่ยวสถานบันเทิง ฯลฯ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนทั่วไป เพราะกลัวจะติดเชื้อไวรัสไปด้วย ส่งผลให้ร้านอาหารและสถานที่ต่างๆ ต้องปิดบริการเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อกันยกใหญ่ 

กรณีดังกล่าวทำให้หลายคนตั้งคำถามถึง "จิตสำนึกสาธารณะ" หรือความรับผิดชอบต่อสังคมของ "ผีน้อย" (บางคน) ที่ไม่ยอมกักตัวเอง รวมถึงมีบทลงโทษตามกฎหมายหรือไม่? เรื่องนี้ทางการไทยก็ไม่นิ่งนอนใจ นำ พ.ร.บ. ควบคุมโรคติดต่อ 2558 ออกมาควบคุมพร้อมกำหนดให้ "โควิด-19" เป็นโรคติดต่ออันตรายและบังคับใช้อย่างเร่งด่วน ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นข้อกฎหมายที่กำหนดให้ประชาชน ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใด จะต้องรายงานแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคทันทีเมื่อมีผู้ต้องสงสัยหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่ออันตราย โดยมีรายละเอียดของมาตราหลักๆ ที่เกี่ยวข้องคือ

มาตรา 31 ระบุว่า กรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือ โรคระบาดเกิดขึ้น ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน, แพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาล หรือผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล, ผู้ทำการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร, เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด, ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าว หากฝ่าฝืนไม่แจ้ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  20,000 บาท

มาตรา 50 ระบุว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  20,000 บาท

มาตรา 51 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

มาตรา 52 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ซึ่งหาก "ผีน้อย" ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค ไม่ปฏิบัติตัวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย ดังนี้

1. ผีน้อย ที่ฝ่าฝืนไม่แสดงตน มีโทษปรับ 2 หมื่น!

หาก "ผีน้อย" หรือแม้แต่คนทั่วไปที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง แล้วฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

2. ผีน้อย หลบหนีมีโทษปรับ 1 แสน!

สำหรับผีน้อยที่หนีการกักตัวออกจากสนามบิน หากไม่มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค จะถูกดำเนินคดีตาม มาตรา 52 ที่ระบุว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

158391566239

3. ผีน้อย ที่สร้างผลกระทบต้องจ่ายค่าเสียหาย!

สำหรับ ร้านค้า หรือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากผีน้อยนั้น ทางร้านสามารถเรียกค่าเสียหายได้ เพราะผีน้อยฝ่าฝืนคำสั่งถือว่า เป็นการจงใจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ผีน้อยต้องชดใช้ค่าเสียหาย

4. ตั้งรางวัลนำจับผีน้อย 10,000 บาท

เมื่อมีกฎหมายกำหนดไว้แล้ว แต่ผีน้อยบางคนก็ยังแหกกฎ ทางการจึงได้มีการตั้งรางวัลนำจับเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ให้เบาะแสหรือพบเห็นผีน้อยที่หนีการกักตัว พร้อมขู่จะเปิดเผยข้อมูลพร้อมรูปถ่ายสู่สาธารณชนให้รู้ว่าเป็นแรงงานผิดกฎหมาย

มาตรการเอาผิด "ผีน้อย" ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ ถือเป็นยาแรงที่ทางการเร่งนำมาแก้ไขสถานการณ์วิกฤติอย่างจริงจัง เพราะถ้าหากมีการติดเชื้อขยายวงกว้างจากคนกลุ่มนี้ ก็จะยิ่งเพิ่มปัญหาการระบาดของ "โควิด-19" ในประเทศไทยให้รุนแรงขึ้นไปอีก เพราะฉนั้นการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักถึงให้มาก ไม่เพียงแต่ผีน้อยเท่านั้น แต่บุคคลทั่วไปที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงในประเทศอื่นๆ ก็ควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

----------------------

ที่มา: พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง