'ศรีสุวรรณ' ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน สั่ง 'กรมศิลป์' ยกเลิกหั่นเขตโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา

'ศรีสุวรรณ' ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน สั่ง 'กรมศิลป์' ยกเลิกหั่นเขตโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา
9 มีนาคม 2563
556

"ศรีสุวรรณ" ชงผู้ตรวจการแผ่นดินสั่ง "กรมศิลป์" ยกเลิกหั่นเขตโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา เอื้อนายทุนเหมือง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 9 ม.ีค. 63 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้นำชาวบ้านจำนวนหนึ่งเดินทางมายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้สั่งให้กรมศิลปากรประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา ซึ่งอยู่บริเวณ ต.ลิดล - ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ให้กลับมามีพื้นที่เท่าเดิม จากประกาศฉบับใหม่ที่ลดพื้นที่จากกว่า 887 ไร่ ให้คงเหลือประมาณ 697 ไร่ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับโรงโม่หินเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไปกว่า 190 ไร่ โดยอ้างปัญหาความมั่นคง-ลดความไม่สงบในพื้นที่ยะลาและใกล้เคียงนั้น

การใช้อำนาจดังกล่าวอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามพรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 ซึ่งสมาคมฯได้ยื่นคำร้องให้ ป.ป.ช.ดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดและลงโทษไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากประกาศกรมศิลปากรฉบับดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้อยู่ ยังไม่มีการทบทวนแก้ไขปรับปรุงหรือออกประกาศยกเลิก ซึ่งจะเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการโรงโม่หินอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีอยู่ 5-6 โรงรอบพื้นที่ภาพเขียนสีเขายะลา สามารถยื่นคำขอประทานบัตรเพื่อระเบิดหินนำหินมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไปได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพเขียนสีโบราณบนผนังหินที่มีอายุกว่า 3,000 ปีจำนวน 4 ภาพ ที่มีที่ตั้งอยู่ใกล้โรงโม่หินประมาณ 1-2 กม.เท่านั้นคือ 1)ภาพเขียนสีแดงบริเวณเพิงผาตอแล หรือ ตอลัง ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขายะลา 2)ภาพเขียนสีดำบริเวณโพรงถ้ำด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเขายะลา 3)ภาพเขียนสีแดงบริเวณเพิงผาด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขายะลา และ 4)ภาพเขียนสีบริเวณด้านทิศใต้ของเขายะลา

การหาแหล่งหินเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดยะลายังมีอีกมากมายหลายพื้นที่มีปริมาณสำรองมากกว่า 634.45 ล้านเมตริกตัน แต่ภาพเขียนสีที่สะท้อนอารยะธรรมของชนชาติมาแต่โบราณ เป็นสมบัติที่ล้ำค่าจะหาสิ่งใดมาทดแทนกันมิได้ การรักษาภาพเขียนสีดังกล่าวให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองต่อไปมีหนทางเดียวเท่านั้น คือ ยกเลิกประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาฉบับดังกล่าวเท่านั้น

ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และชาวบ้านที่รักและหวงแหนโบราณสถานดังกล่าว จึงนำความมาร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.230 ในการสั่งกรมศิลปากรยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าวเสียโดยเร็ว ซึ่งหากกรมศิลป์ยังเพิกเฉยสมาคมฯและชาวบ้านจะได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองต่อไป

158372871659

158372872690

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง