‘กรุงเทพโพลล์’ เผย ‘ประยุทธ์’ ผลงานเด่นสุดในครม.

‘กรุงเทพโพลล์’ เผย ‘ประยุทธ์’ ผลงานเด่นสุดในครม.
8 มีนาคม 2563
7,356

"กรุงเทพโพล" เผย "พล.อ.ประยุทธ์" เป็นรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นที่สุดในครม.ชุดนี้ ขณะที่ประชาชนกว่า 70% ไม่ระบุรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัด แต่หากปรับครม.ใหม่ เกือบ 80% หวังช่วยแก้ปากท้อง และเกินครึ่งหวังแก้ปัญหาโรคโควิด-19

วันนี้ (8 มี.ค.) กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “รัฐมนตรีผลงาน โดดเด่นที่ใช่/ที่โดน ในสายตาประชาชน ก่อนปรับ ครม.” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน 1,202 คน พบว่า รัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม) คิดเป็นร้อยละ 11.4

รองลงมาคืออนุทิน ชาญวีรกูล (รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงสาธารณสุข) คิดเป็นร้อยละ 11.3 สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (รองนายกรัฐมนตรี) คิดเป็นร้อยละ 2.6 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (รอง นายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงพาณิชย์) คิดเป็นร้อยละ 2.5 เฉลิมชัย ศรีอ่อน (รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) คิดเป็นร้อยละ 1.6 เท่ากัน ขณะที่ร้อยละ 72.9 ไม่ระบุ ตัวรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัด

เมื่อถามว่าอยากได้รูปแบบ ครม. แปลกใหม่แบบไหนที่โดนใจหากมีการปรับ ครม. ประยุทธ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.2 อยากให้มีรัฐมนตรีที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เหมาะสมกับภาระหน้าที่ของกระทรวง รองลงมาร้อยละ 51.5 อยากให้มีรัฐมนตรีที่แก้ปัญหาด้านต่างๆ ให้ประชาชนอย่างจริงจังตรงจุด และร้อยละ 33.2 อยากให้มีรัฐมนตรีที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย / ไม่มีประวัติทุจริต นอกจากนี้ เมื่อถามว่า หากมการปรับ ครม. แล้วเรื่องที่อยากเห็นการแก้ปัญหามากที่สุดจากครม. ชุดใหม่พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.4 อยากให้แก้ปัญหาค่าครองชีพ เศรษฐกิจ ข้าวของแพง รองลงมาร้อยละ 50.2 อยากให้ควบคุมการ แพร่กระจายของโรคโควิด-19 และร้อยละ 45.9 อยากให้ช่วยเหลือเกษตรกร ประกันราคาสินค้าเกษตร

158363805454

158363805790

158363805967

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง